Ευαγγελία Σαμόλη

Η Ευαγγελία Σαμόλη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα MSc στην Κοινωνική Στατιστική από Πανεπιστήμιο του Southampton, UK. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών το 2005, ενώ  έχει μετεκπαιδευτεί στην Επιδημιολογία και την Περιβαλλοντική Επιδημιολογία. Συμμετέχει στη διδασκαλία Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ιατρική και την Οδοντιατρική Σχολή, και το Τμήμα Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών, καθώς και σε σχετικά σεμινάρια / εργαστήρια, ενώ έχει οργανώσει ελληνικά και διεθνή μεταπτυχιακά σεμινάρια πάνω στη Βιοστατιστική και την Περιβαλλοντική Επιδημιολογία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την περιβαλλοντολογική επιδημιολογία, την βιοστατιστική και την επιδημιολογία του καρκίνου.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 92 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με πάνω από 3.900 ετεροαναφορές και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 διεθνή συνέδρια με διάφορες ανακοινώσεις. Έχει επιτελέσει κριτής ερευνητικών προτάσεων για το US Health Effects Institute και το Hong Kong Health and Medical Research Fund, όπως και επιστημονικών εργασιών σε ποικίλα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει μέλος σε ειδικές επιτροπές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Συμμετέχει ως ερευνήτρια ή κύρια ερευνήτρια του ΕΚΠΑ σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς (UK MRC, US HEI). Αποτελεί μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών που ενεργοποιούνται στην Περιβαλλοντική Επιδημιολογία.