Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στον ιστότοπο μπορείτε να ενημερωθείτε για το εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου, για τη διαχρονική προσφορά του στη δημόσια Υγεία και για το ερευνητικό-διαγνωστικό έργο των ειδικών μονάδων έρευνας.

Στο Εργαστήριο εκπαιδεύονται φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Βιολογικού και Φαρμακευτικής, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μελλοντικοί λειτουργοί υγείας, ώστε να μπορούν να κατανοούν τα αποτελέσματα ερευνών, να στελεχώνουν και να ηγούνται ερευνητικών ομάδων και φορέων δημόσιας υγείας και να ασκούν τα καθήκοντά τους συν-υπολογίζοντας τις ευρύτερες ανάγκες του πληθυσμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των πλέον σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων.

–          –         –          –         –          –         –          –         –          –         –          –         –          –       –         –     

Το Εργαστήριο

Ιδρύθηκε το 1933. Σήμερα υπάγεται στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής − Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και ειδικές διαγνωστικές ανάγκες για θέματα τα οποία εμπίπτουν στα κύρια γνωστικά αντικείμενα της δραστηριότητάς του, δηλαδή στην Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της Έρευνας, στην Προληπτική Ιατρική και τη Δημόσια Υγεία, την Ιατρική Στατιστική και την Ιατρική της Εργασίας, καθώς και σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Ειδικών Μονάδων Έρευνας ή/και Ειδικών Διαγνωστικών Μονάδων.

Μαθήματα
Νέα

Συμμετοχή του Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ για τη Διατροφή και την Υγεία του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΠΟΥ για τα χρόνια νοσήματα

Ανάρτηση: 01/12/2022

 Από αριστερά προς τα δεξιά: Καθηγήτρια Β. Μπενέτου και Καθηγήτρια Α. Νάσκα

Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ως συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη Διατροφή και την Υγεία, συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό τον συντονισμό  του Ευρωπαϊκού Γραφείου του ΠΟΥ για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Χρονίων Νοσημάτων με θέμα «Training Course on Noncommunicable Diseases 2022– Surveillance, Implementation and Evaluation». Το πρόγραμμα, που απευθύνεται κυρίως σε επιστήμονες στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, αποτελείται από 15 θεματικές ενότητες και πραγματοποιείται διαδικτυακά (6/10/22 έως 2/3/2023) με τη συμμετοχή εκπαιδευτών από συνεργαζόμενα κέντρα του ΠΟΥ και άλλους συνεργαζόμενους Οργανισμούς και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. To Εργαστήριο εκπροσωπήθηκε από τις Καθηγήτριες και Αναπληρώτριες Επικεφαλής του Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ, κ.κ. Β. Μπενέτου και Α. Νάσκα. Η Καθηγήτρια κ. Μπενέτου συμμετείχε στη θεματική ενότητα «Breastfeeding and NCD risk later in life» με θέματα σχετικά με τον μητρικό θηλασμό και τη σημασία του για την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων στην ενήλικο ζωή. Η Καθηγήτρια κ. Νάσκα συμμετείχε στη θεματική ενότητα «Four by Four: Examining the main four risk factors for the most prevalent NCDs» όπου ανέλυσε τη σχέση επιλογών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας με την υγεία. Το πρόγραμμα, υλοποιείται στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσεων και ισχυροποίησης των συνεργασιών μεταξύ των συνεργαζόμενων κέντρων του ΠΟΥ και προβλέπεται να επαναλαμβάνεται ετησίως.

Συνεργασία EFSA – Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής για τη διαχείριση και διαμόρφωση των Εθνικών Διατροφικών Ερευνών στην ΕΕ

Ανάρτηση: 17/10/2022

 Από αριστερά προς τα δεξιά: Κ. Νιφόρου, Ε. Βαλάνου, Ν. Κόφφας και Καθηγήτρια Α. Νάσκα

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority, EFSA) ανέθεσε, μετά από διαγωνισμό, στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής τη διαχείριση των δεδομένων των εθνικών διατροφικών ερευνών Κρατών Μελών και υπό ένταξη χωρών (βλ. The EFSA Comprehensive European Food Consumption Database) και τη διαμόρφωση της νέας μεθοδολογίας διεξαγωγής και ανάλυσης ερευνών διατροφής στα Κράτη-Μέλη. Το έργο συντονίζεται από την Καθ. Ανδρονίκη Νάσκα. Στην ομάδα συμμετέχουν οι Ελισάβετ Βαλάνου, διατροφολόγος, Κρυσταλλία Νιφόρου, διατροφολόγος και Νικόλαος Κόφφας, μαθηματικός με ειδίκευση στη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Υποστήριξη σε θέματα διαμόρφωσης πινάκων σύνθεσης τροφίμων παρέχει η κ. Ευθυμία Βασιλοπούλου, Τεχνολόγος Τροφίμων ΙΔΑΧ του Εργαστηρίου.

Η Αναπλ. Καθηγήτρια Εύη Σαμόλη προσκεκλημένη ομιλήτρια του Παν/μίου Yale

Ανάρτηση: 10/10/2022

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Εργαστηρίου μας κα Εύη Σαμόλη είναι προσκεκλημένη ομιλήτρια στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022. Η ομιλία της με τίτλο “Air pollution health effects under climate change: a complex interaction with various pathways” απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και στο προσωπικό του Κέντρου για την Κλιματική Αλλαγή και την Υγεία του Παν/μίου Yale.

 

Πρόσκληση σε Διάλεξη 22/9/2022 – “Algorithms for recombination detection with an application to SARS-CoV-2”

Ανάρτηση: 19/09/2022

 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mee4a023f7c79565d58082eb520312a41

Meeting number: 2734 350 7941

Password: XuRjnGpH463

10η Πανελλήνια Συνάντηση Aids, Ηπατίτιδες & Αναδυόμενα νοσήματα / 22-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ανάρτηση: 12/09/2022

Δείτε εδώ το επιστημονικό πρόγραμμα της συνάντησης.

Δράση για την προώθηση του εμβολιασμού κατά της COVID-19 και την ασφαλή επιστροφή στη δια ζώσης εκπαίδευση

Ανάρτηση: 13/10/2021

Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ως μέλος του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, συμμετέχει ενεργά σε δράση ευαισθητοποίησης των φοιτητών για τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2.

Η δράση αφορά την δημιουργία μηνυμάτων με την μορφή αυτοκόλλητων (stickers), όπως: «Εμβολιάστηκα, φοιτητική ζωή σου’ ρχομαι», «Εμβόλιο το καλύτερο πάσο», σχεδιασμένων για χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους ίδιους τους φοιτητές, και όχι μόνο. Τα μηνύματα επιδιώκουν την ενίσχυση του μηνύματος ότι ο  εμβολιασμός αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα όπλα που διαθέτουμε για την προστασία της δια ζώσης εκπαίδευσης και την ασφαλή επιστροφή στη φοιτητική ζωή.

Παράλληλα το Εργαστήριό μας συμμετέχει σε δράση ευαισθητοποίησης των ενηλίκων με την κυκλοφορία του τηλεοπτικού μηνύματος (spot) «Εμβολιαζόμαστε-νοιαζόμαστε για να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά» παρακινώντας τους ενήλικες που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί να το πράξουν για να προστατεύσουν όχι μόνο την υγεία τους αλλά και την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν ακόμα να εμβολιαστούν. Tο τηλεοπτικό σποτ μπορείτε να το δείτε εδώ

   

How to Communicate Data in a Pandemic

Ανάρτηση: 19/02/2021

REGISTRATION – HERE

Διαδικτυακή ημερίδα «Η πορεία της πανδημίας COVID-19 και οι προοπτικές που δημιουργούνται με τον εμβολιασμό»

Ανάρτηση: 19/02/2021

Την Παρασκευή 15/1/2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Η πορεία της πανδημίας COVID-19 και οι προοπτικές που δημιουργούνται με τον εμβολιασμό». Mέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ως μέλη του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση και το επιστημονικό πρόγραμμα της ημερίδας.Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη την ημερίδα ή επιμέρους παρουσιάσεις των ομιλητών στον ιστότοπο https://www.conferre.tv/covid19vaccine.

Επίσης, εδώ μπορείτε να βρείτε το δελτίο τύπου με αναφορά στα βασικά σημεία των ομιλιών.

Χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ ερευνητικού προγράμματος που προκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Ανάρτηση: 13/11/2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Λειτουργικότητα και Δραστηριότητα του Ενδογενούς Ρετροϊού Κ» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Γκίκα Μαγιορκίνη επελέγη για χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνα και Καινοτομίας στο πλαίσιο της δράσης «Αίεν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου». Η δράση αφορά χρηματοδότηση-γέφυρα ερευνητικών έργων που κατετάγησαν στην κατηγορία Α κατά την αξιολόγησή τους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC), δηλαδή επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν, αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο χρόνια και θα μελετήσει αν ένας τρίτος ανθρώπινος ρετροϊός, μετά τον ιό του ανθρώπινου λεμφώματος (HTLV) και τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), εξακολουθεί να πολλαπλασιάζεται στους σύγχρονους ανθρώπους. Οι ενδεχόμενες συνέπειες για την κλινική πράξη σχετίζονται με τη θωράκιση και ασφάλεια των θεραπειών που αναπτύσσονται με βλαστοκύτταρα.

Απώλεια Καθηγήτριας Βικτωρίας Καλαποθάκη

Ανάρτηση: 31/07/2020

Έφυγε σήμερα, 31/7/2020, η Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Βικτωρία Καλαποθάκη. Η Καθηγήτρια Καλαποθάκη υπηρέτησε επί δεκαετίες με συνέπεια το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής, το οποίο και διηύθυνε από το 2005 ως το 2008. Στην Ιατρική Σχολή υπηρέτησε επίσης και από τη θέση της Διευθύντριας του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Η συμβολή της Βικτωρίας Καλαποθάκη στην εκπαίδευση των νέων ιατρών και στον τομέα της πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων υπήρξε σημαντική και πολλοί μαθητές της στελεχώνουν σήμερα φορείς Δημόσιας Υγείας.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ως ακαδημαϊκή της οικογένεια, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια μίας Πανεπιστημιακού, την οποία πάντα χαρακτήριζε η αξιοπρέπεια, η υπευθυνότητα και η προσφορά.

Εκ μέρους του Εργαστηρίου,

Π. Δ. Λάγιου