Αρχική

DIL_8205_A

Επιδημιολογία -
Μεθοδολογία Έρευνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιδημιολογία - Μεθοδολογία Έρευνας

στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία»

Η Επιδημιολογία αποτελεί τη βασική επιστήμη για τη μελέτη της αιτιότητας της ανθρώπινης νοσολογίας. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με την άσκηση της προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας όσο και με την άσκηση της κλινικής ιατρικής, αφού η θεραπεία αποτελεί ουσιαστικά την αιτία της καλύτερης πρόγνωσης. H ανάδειξη της σημασίας της άσκησης τεκμηριωμένης ιατρικής (evidence based-medicine) σε επίπεδο διάγνωσης, θεραπείας και πρόγνωσης, καθώς και της εκπόνησης αξιόπιστης έρευνας σε όλο το φάσμα των βιοϊατρικών επιστημών, καθιστά την παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της Έρευνας ιδιαίτερα σημαντική για όλους όσους υπηρετούν τις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία.

Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία του διδακτικού του προσωπικού, το παρόν ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας, ανάλογης αυτής των σημαντικότερων Πανεπιστημίων διεθνώς. Το ΠΜΣ λειτουργεί στην Ιατρική Σχολή Αθηνών από το 2018. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ εργάζονται αποτελεσματικά για την ανάδειξη των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού και την αντιμετώπισή τους, την ταυτοποίηση παραγόντων κινδύνου νοσημάτων, την αξιολόγηση προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων, καθώς και για την προαγωγή της υγείας σε ατομικό και πληθυσμικό επίπεδο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2024-2025
Περίοδος υποβολής αιτήσεων για τον νέο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025): Πέμπτη 02 Μάϊου 2024 έως και Παρασκευή 31 Μάϊου 2024.

X