ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας

στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο σπουδών που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 παρατείνεται μέχρι και τις 9 Ιουλίου 2020.

X