Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στον ιστότοπο μπορείτε να ενημερωθείτε για το εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου, για τη διαχρονική προσφορά του στη δημόσια Υγεία και για το ερευνητικό-διαγνωστικό έργο των ειδικών μονάδων έρευνας.

Στο Εργαστήριο εκπαιδεύονται φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, των Τμημάτων Οδοντιατρικής, Βιολογικού και Φαρμακευτικής, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μελλοντικοί λειτουργοί υγείας, ώστε να μπορούν να κατανοούν τα αποτελέσματα ερευνών, να στελεχώνουν και να ηγούνται ερευνητικών ομάδων και φορέων δημόσιας υγείας και να ασκούν τα καθήκοντά τους συν-υπολογίζοντας τις ευρύτερες ανάγκες του πληθυσμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των πλέον σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων.

Το Εργαστήριο

Ιδρύθηκε το 1933. Σήμερα υπάγεται στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής − Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και ειδικές διαγνωστικές ανάγκες για θέματα τα οποία εμπίπτουν στα κύρια γνωστικά αντικείμενα της δραστηριότητάς του, δηλαδή στην Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της Έρευνας, στην Προληπτική Ιατρική και τη Δημόσια Υγεία, την Ιατρική Στατιστική και την Ιατρική της Εργασίας, καθώς και σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Ειδικών Μονάδων Έρευνας ή/και Ειδικών Διαγνωστικών Μονάδων.

Μαθήματα
Νέα

Επίσκεψη φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα των ΗΠΑ στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

Ανάρτηση: 12/06/2019

Στις 11/6/2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα των ΗΠΑ στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής εκλήθη να εκπροσωπήσει τη Σχολή και να παρουσιάσει ενδεικτικά ερευνητικές του δραστηριότητες. Η εκδήλωση συντονίστηκε από τη Γραμματέα της Σχολής, Δρ. Ελένη Βασιλοπούλου. Οι αναπληρώτριες καθηγήτριες κ.κ. Α. Νάσκα και Β. Σύψα παρουσίασαν θέματα διατροφικής επιδημιολογίας και επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων, αντίστοιχα, ενώ η συνεργάτις του Εργαστηρίου 5ετης φοιτήτρια κ. Λ. Μπούνου συζήτησε την οπτική του φοιτητή της Ιατρικής Αθηνών. Με τη φροντίδα της Γραμματείας (κ. Μ. Διαμαντή), ακολούθησε επίσκεψη των φοιτητών σε μουσεία της Σχολής.

Διάλεξη του Καθηγητή Frank Hu του Παν/μίου Harvard με θέμα: «Optimal Nutrition for Personalized, Population, and Planetary Health»

Ανάρτηση: 11/06/2019

Στις 6/6/2019, επισκέφθηκε το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ο Διευθυντής του Τμήματος Διατροφής του Παν/μίου Harvard, Καθηγητής Frank Hu. Ο Καθηγητής Hu έδωσε διάλεξη με θέμα «Optimal Nutrition for Personalized, Population, and Planetary Health» και αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στα πεδία της διατροφής ακριβείας και διατροφής στη δημόσια υγεία, στο πλαίσιο της οικολογικά συμβατής και βιώσιμης παραγωγής τροφίμων. Στη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Καθηγητής Hu είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να ανταλλάξει απόψεις με το επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές του Εργαστηρίου και της Ιατρικής Σχολής, καθώς και με συνεργάτες άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Επίσκεψη του Department of Public Health & Social Work, University of Missouri στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής

Ανάρτηση: 24/05/2019

Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη φοιτητών και καθηγητών του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου του Μισσούρι των ΗΠΑ στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής. Οι επισκέπτες καθηγητές και φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για δραστηριότητες του Εργαστηρίου στο χώρο της επιδημιολογίας, προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας και να παρακολουθήσουν μία σειρά διαλέξεων από το διδακτικό προσωπικό του Εργαστηρίου. Το πρόγραμμα των διαλέξεων θα το βρείτε εδώ.

Διαδραστικό σεμινάριο «Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γιατρός για το μητρικό θηλασμό»

Ανάρτηση: 22/05/2019

Στις 17 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής διαδραστικό σεμινάριο με θέμα: «Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γιατρός για το μητρικό θηλασμό». Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Συνεργαζόμενο Κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη Διατροφή και την Υγεία (WHO Collaborating Center for Nutrition and Health) που εδρεύει στο Εργαστήριο σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι του Μητρικού Θηλασμού», με τη συντονιστική ευθύνη της Αναπλ. Καθηγήτριας και παιδιάτρου κ. Βίκυς Μπενέτου.

Στόχοι του σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση των 4ετών φοιτητών της Ιατρικής για τη σημασία του μητρικού θηλασμού στην υγεία του παιδιού και του μελλοντικού ενήλικα καθώς και η συνειδητοποίηση του σημαντικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι ιατροί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, στην προαγωγή του μητρικού θηλασμού στη χώρα μας. Εκπαιδευτές ήταν διακεκριμένοι και έμπειροι επιστήμονες στο χώρο του μητρικού θηλασμού και της βρεφικής διατροφής. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου και τον κατάλογο των εκπαιδευτών μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Νέο πρόγραμμα διερεύνησης επιδημιών HIV και ηπατίτιδας C σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών

Ανάρτηση: 21/05/2019

Στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – Β΄ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), επιλέχθηκε για χρηματοδότηση η πρόταση με τίτλο «Διερεύνηση της επιδημίας HIV και ηπατίτιδας C στον πληθυσμό των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Ελλάδα και ανάδειξη των αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων με εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων μοριακής επιδημιολογίας» που υποβλήθηκε από ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου μας.

Η ομάδα περιλαμβάνει τους Αναπλ. Καθηγητές κ.κ. Βάνα Σύψα (Ακαδημαϊκή Σύμβουλο) και Δημήτρη Παρασκευή (Αναπληρωτή Ακαδημαϊκό Σύμβουλο), και τους νέους ερευνητές κ.κ. Βάλια Κωστάκη και Σωτήρη Ρούσσος, υποψήφιους διδάκτορες του Εργαστηρίου μας.

Σημειώνεται ότι, με βάση τη βαθμολογία που έλαβε, η πρόταση κατατάχθηκε 54η σε σύνολο 398 που υποβλήθηκαν στο πεδίο «Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες». Επίσης κατατάχθηκε 4η στις 14 προτάσεις από το ΕΚΠΑ που προκρίθηκαν στο πεδίο αυτό.

45o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Εφαρμοσμένο κλινικό φροντιστήριο «Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής εργασιών»

Ανάρτηση: 20/05/2019

Στο πλαίσιο του 45ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εφαρμοσμένο Κλινικό Φροντιστήριο με τίτλο «Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής εργασιών».

Το πρόγραμμα του φροντιστηρίου θα το βρείτε εδώ. Το Φροντιστήριο μαγνητοσκοπήθηκε και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο – Εκδήλωση εις Μνήμην Δ. Τριχόπουλου

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

19:00 – 20:00

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α΄

Τιμητικές διακρίσεις για υποψήφια διδάκτορα του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής

Ανάρτηση: 14/5/2019

Στο πλαίσιο του 17ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος απένειμε στην υποψήφια διδάκτορα κ. Ευαγγελία-Γεωργία Κωστάκη «Τιμητική Διάκριση – Ενίσχυση Νέου Ερευνητή» για εργασία που παρουσίασε στο International Liver Congress (ILC 2019), που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Στην κ. Κωστάκη απονεμήθηκε επίσης τιμητική διάκριση νέου ερευνητή για την εργασία της με τίτλο “Διερεύνηση του τρόπου διασποράς HCV γονοτύπου 1A  σε κρατουμένους σωφρονιστικών ιδρυμάτων: Οι μεταδόσεις HCV δεν σχετίζονται με τον εγκλεισμό σε σωφρονιστικά ιδρύματα”. Στην εργασία αυτή, συμμετείχαν επίσης ο υποψήφιος διδάκτορας του Εργαστηρίου κ. Σωτήριος Ρούσσος, ο Καθηγητής κ. Άγγελος Χατζάκης, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Βάνα Σύψα και ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτριος Παρασκευής.

Υποτροφία ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε υποψήφια διδάκτορα του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής

Ανάρτηση: 13/5/2019

Στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες», η κ. Νατάσα Καλπουρτζή έλαβε υποτροφία για τη διατριβή της με θέμα «Προβλέψεις μελλοντικού φορτίου καρδιαγγειακής νοσηρότητας στην Ελλάδα και συγκριτική αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων». Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη προβλεπτικού μοντέλου για την εκτίμηση του μελλοντικού νοσολογικού φορτίου καρδιαγγειακών νοσημάτων (CVD) και η συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας πολιτικών παρέμβασης που στοχεύουν στη μείωση του επιπολασμού των CVD και τον έλεγχο των κύριων τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, καθώς και η εκτίμηση και αξιολόγηση του κόστους-οφέλους των διαφορετικών παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο της διατριβής θα διερευνηθούν επίσης θέματα στατιστικής μεθοδολογίας όπως είναι η αντιμετώπιση των ελλειπουσών τιμών σε μελέτες με σύνθετο δειγματοληπτικό σχεδιασμό για την  ανάπτυξη κατάλληλων και προσαρμοσμένων στα τοπικά δεδομένα προβλεπτικών μοντέλων. Επιβλέπουσα της διατριβής είναι η Καθηγήτρια κ. Γιώτα Τουλούμη.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας

στις Bιοϊατρικές Eπιστήμες, την Kλινική Πράξη και τη Δημόσια Υγεία

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας στις Bιοϊατρικές Eπιστήμες, την Kλινική Πράξη και τη Δημόσια Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ – MSc) στην «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας».

Η έρευνα στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία αποτελεί έναν από τους ταχύτερα εξελισσόμενους κλάδους σε παγκόσμια κλίμακα. Στόχος του ΠΜΣ είναι να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την κατανόηση, το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την επικοινωνία της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να:

  • κατανοήσουν, υλοποιήσουν και δημοσιεύσουν έρευνα στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.
  • αξιολογήσουν δημοσιευμένες έρευνες στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.
  • εργαστούν σε θέσεις που απαιτούν προσόντα και δεξιότητες που θα αποκτήσουν μέσω του ΠΜΣ, όπως ως στελέχη σε κρατικούς ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και δομές, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου των νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας (π.χ. νοσοκομεία, υπουργεία, κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ), καθώς και σε άλλους συναφείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις.
  • επιδιώξουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο χώρο των βιοϊατρικών επιστημών, μέσω της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
  • μεταδίδουν τις γνώσεις σε σχετικούς επαγγελματίες υγείας δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, που παρέχουν σχετική επιμόρφωση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από:

  • Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019 έως και Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

από τις 11:00 έως και τις 14:00, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο 12), Μικράς Ασίας 75, ΤΚ 115 27 (υπόψιν κ.κ. Ευθυμίας Βασιλοπούλου ή Άννας Φραντζή, τηλ. επικοινωνίας: 210 7462109 ή 210 7462074).

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://dehems.med.uoa.gr/pms-epi

e-mail: mscepi@med.uoa.gr