ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο σπουδών που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 παρατείνεται μέχρι και τις 3 Ιουλίου 2020.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΜΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΕΥΝΑΣ-2020-2021