Αρχική

DIL_8205_A

Επιδημιολογία -
Μεθοδολογία Έρευνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιδημιολογία - Μεθοδολογία Έρευνας

στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022-2023
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο σπουδών που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ξεκινά από Δευτέρα 02 Μαΐου 2022 έως και Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

X