ΠΜΣ – Χώροι

Εδώ θα βρείτε το video με τους χώρους που χρησιμοποιούνται από το ΠΜΣ Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας