Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα Ι

Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα Ι Εισαγωγή σε στατιστικές έννοιες και μεθόδους ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων στο χώρο της βιοιατρικής, όπως περιγραφική στατιστική, σύνταξη πινάκων και γραφημάτων, έλεγχος υποθέσεων με παραμετρικές και μη-παραμετρικές δοκιμασίες, γραμμική συσχέτιση, γραμμική εξάρτηση, λογαριθμιστική εξάρτηση, ανάλυση επιβίωσης, υπολογισμός μεγέθους δείγματος. Εισαγωγή στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS.

Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές

Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές Αρχές και εφαρμογές της κλινικής επιδημιολογίας α) στη διαμόρφωση και αξιολόγηση της διαγνωστικής διαδικασίας, β) στον καθορισμό της πρόγνωσης των νοσημάτων και γ) στην αξιολόγηση των θεραπευτικών μέτρων/παρεμβάσεων. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των θεραπευτικών μέτρων/παρεμβάσεων, έμφαση θα δοθεί στην οργάνωση, διεξαγωγή, ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών.

Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας

Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη χρόνιων και λοιμωδών νοσημάτων, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον. Εισαγωγή στη θεωρία κοινωνικών δικτύων και των εφαρμογών στην πρόληψη λοιμωδών […]

Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας Ι Πηγές στοιχείων. Δείκτες συχνότητας νοσημάτων. Περιγραφική επιδημιολογία. Διαμόρφωση ερευνητικών υποθέσεων. Αρχές μη παρεμβατικών επιδημιολογικών ερευνών. Αρχές παρεμβατικών επιδημιολογικών ερευνών. Αιτιολογικοί δείκτες. Ερμηνεία αποτελεσμάτων, συγχυτικοί παράγοντες και συστηματικά σφάλματα.

Βιοηθική και δεοντολογία στη βιοϊατρική έρευνα

Βιοηθική και δεοντολογία στη βιοϊατρική έρευνα Βασικές αρχές ηθικής στη βιοϊατρική έρευνα. Βιοηθική στις κλινικές δοκιμές, σε μελέτες γενετικής επιδημιολογίας καθώς και στις νέες τεχνολογίες (π.χ. εμβρυϊκά 4 βλαστοκύτταρα, γενετική μηχανική). Σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής που ανακύπτουν σε διεθνή ερευνητικά πλαίσια.