Βιοηθική και δεοντολογία στη βιοϊατρική έρευνα

Βιοηθική και δεοντολογία στη βιοϊατρική έρευνα Βασικές αρχές ηθικής στη βιοϊατρική έρευνα. Βιοηθική στις κλινικές δοκιμές, σε μελέτες γενετικής επιδημιολογίας καθώς και στις νέες τεχνολογίες (π.χ. εμβρυϊκά 4 βλαστοκύτταρα, γενετική μηχανική). Σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής που ανακύπτουν σε διεθνή ερευνητικά πλαίσια. Μαθησιακοί στόχοι Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να: Περιεχόμενο […]

Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας

Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη χρόνιων και λοιμωδών νοσημάτων, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον. Εισαγωγή στη θεωρία κοινωνικών δικτύων και των εφαρμογών στην πρόληψη λοιμωδών […]

Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές

Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές Μαθησιακοί στόχοι Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να: Περιεχόμενο μαθήματος Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της κλινικής επιδημιολογίας. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Διαλέξεις Πρακτικές ασκήσεις Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις, κριτική ανάλυση δημοσιευμένων μελετών […]

Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα Ι

Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα Ι Εισαγωγή σε στατιστικές έννοιες και μεθόδους ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων στο χώρο της βιοιατρικής, όπως περιγραφική στατιστική, σύνταξη πινάκων και γραφημάτων, έλεγχος υποθέσεων με παραμετρικές και μη-παραμετρικές δοκιμασίες, γραμμική συσχέτιση, γραμμική εξάρτηση, λογαριθμιστική εξάρτηση, ανάλυση επιβίωσης, υπολογισμός μεγέθους δείγματος. Εισαγωγή στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Μαθησιακοί στόχοι Με την ολοκλήρωση […]

Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας Ι Πηγές στοιχείων. Δείκτες συχνότητας νοσημάτων. Περιγραφική επιδημιολογία. Διαμόρφωση ερευνητικών υποθέσεων. Αρχές μη παρεμβατικών επιδημιολογικών ερευνών. Αρχές παρεμβατικών επιδημιολογικών ερευνών. Αιτιολογικοί δείκτες. Ερμηνεία αποτελεσμάτων, συγχυτικοί παράγοντες και συστηματικά σφάλματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων είναι διαθέσιμο για τους φοιτητές του ΠΜΣ στο eClass του μαθήματος. Μαθησιακοί στόχοι Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος […]