Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα Ι

Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα Ι Εισαγωγή σε στατιστικές έννοιες και μεθόδους ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων στο χώρο της βιοιατρικής, όπως περιγραφική στατιστική, σύνταξη πινάκων και γραφημάτων, έλεγχος υποθέσεων με παραμετρικές και μη-παραμετρικές δοκιμασίες, γραμμική συσχέτιση, γραμμική εξάρτηση, λογαριθμιστική εξάρτηση, ανάλυση επιβίωσης, υπολογισμός μεγέθους δείγματος. Εισαγωγή στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS.

Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές

Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές Αρχές και εφαρμογές της κλινικής επιδημιολογίας α) στη διαμόρφωση και αξιολόγηση της διαγνωστικής διαδικασίας, β) στον καθορισμό της πρόγνωσης των νοσημάτων και γ) στην αξιολόγηση των θεραπευτικών μέτρων/παρεμβάσεων. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των θεραπευτικών μέτρων/παρεμβάσεων, έμφαση θα δοθεί στην οργάνωση, διεξαγωγή, ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών.

Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας

Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη χρόνιων και λοιμωδών νοσημάτων, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον. Εισαγωγή στη θεωρία κοινωνικών δικτύων και των εφαρμογών στην πρόληψη λοιμωδών […]

Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων

Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων Ειδικά θέματα μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς. Βασικές γνώσεις λοιμωδών νοσημάτων (βακτήρια, ιοί, παράσιτα, prions) , επιδημιολογική επιτήρηση, υγιεινή, εμβολιασμοί, βασικός αριθμός αναπαραγωγής, μοντέλα τμημάτων και στοχαστικά μοντέλα, οικολογία (σχέση ξενιστή-παράσιτου, μεταδοτικότητα-παθογένεια), ζωονόσοι, επιδημικές εκρήξεις και πανδημίες. Μελέτη επιλεγμένων παραδειγμάτων επιδημιών (π.χ. HIV, HCV, Ebola, Zika).

Επιδημιολογία χρόνιων νοσημάτων

Επιδημιολογία χρόνιων νοσημάτων Μεθοδολογία της επιδημιολογικής διερεύνησης χρόνιων μη μεταδοτικών νοσημάτων με έμφαση στα  καρδιαγγειακά νοσήματα, τις κακοήθεις νεοπλασίες και το σακχαρώδη διαβήτη. Σχεδιασμός και ερμηνεία επιδημιολογικών ερευνών που διενεργούνται για την περιγραφή της κατανομής, τον καθορισμό της φυσικής ιστορίας, την ανεύρεση της αιτιολογίας ή της θεραπείας των νοσημάτων αυτών. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαθέσιμων  […]

Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα ΙΙ

Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα ΙΙ Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου μαθήματος του 1ου εξαμήνου και έχει πρακτικό προσανατολισμό με «hands-on» εξάσκηση στη χρήση των στατιστικών λογισμικών SPSS και Stata για ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων. Οι φοιτητές θα ασκούνται στην ανάλυση δεδομένων με γραμμική και λογαριθμιστική εξάρτηση, καθώς και στην ανάλυση επιβίωσης (πίνακες επιβίωσης, καμπύλες Kaplan-Meier, […]

Συλλογή, καταχώρηση και αξιοποίηση βιοϊατρικών δεδομένων

Συλλογή, καταχώρηση και αξιοποίηση βιοϊατρικών δεδομένων Θέματα συλλογής, καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων. Αρχές και διαχείριση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, τρόποι αναζήτησης και δημιουργία ερωτημάτων. Διαθέσιμες στο διαδίκτυο βάσεις βιοϊατρικών δεδομένων: συγκριτική αξιολόγηση και χρησιμοποίηση στοιχείων. Προκλήσεις και αξιοποίηση «μεγάλων δεδομένων» (Big Data).

Σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου και επιστημονικής δημοσίευσης

Σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου και επιστημονικής δημοσίευσης Βασικές αρχές σύνταξης ερευνητικού πρωτοκόλλου, επιστημονικής δημοσίευσης και διδακτορικής διατριβής. Βασικές ενότητες, σύνταξη και υποβολή. Είδη επιστημονικών δημοσιεύσεων, επιλογή περιοδικού, απάντηση σε αξιολογήσεις. Αρχές συγγραφής διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση δεδομένων

Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση δεδομένων Μεθοδολογία συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-ανάλυσης. Αξιολόγηση της μεθοδολογίας και των μελετών που συλλέγονται προς μετα-ανάλυση. Ερμηνεία αποτελεσμάτων με αναφορά σε συγκεκριμένες μετα-αναλύσεις, ευρείας απήχησης.  Πρακτική εφαρμογή σε Η/Υ με χρήση εξειδικευμένων στατιστικών πακέτων. 

Επικοινωνία και διάχυση της πληροφορίας

Επικοινωνία και διάχυση της πληροφορίας Ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνεπικουρούν τον ερευνητή να επικοινωνήσει αποτελεσματικότερα την έρευνά του με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά ακροατήρια. Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, συγγραφή δελτίου τύπου, χρήση κοινωνικών δικτύων (twitter, facebook), διαφήμιση και μηνύματα δημόσιας υγείας, και συνέντευξη για εξασφάλιση χρηματοδότησης.