Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων

Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων Ειδικά θέματα μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς. Βασικές γνώσεις λοιμωδών νοσημάτων (βακτήρια, ιοί, παράσιτα, prions) , επιδημιολογική επιτήρηση, υγιεινή, εμβολιασμοί, βασικός αριθμός αναπαραγωγής, μοντέλα τμημάτων και στοχαστικά μοντέλα, οικολογία (σχέση ξενιστή-παράσιτου, μεταδοτικότητα-παθογένεια), ζωονόσοι, επιδημικές εκρήξεις και πανδημίες. Μελέτη επιλεγμένων παραδειγμάτων επιδημιών (π.χ. HIV, HCV, Ebola, Zika).

Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας

Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη χρόνιων και λοιμωδών νοσημάτων, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον. Εισαγωγή στη θεωρία κοινωνικών δικτύων και των εφαρμογών στην πρόληψη λοιμωδών […]

Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές

Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές Αρχές και εφαρμογές της κλινικής επιδημιολογίας α) στη διαμόρφωση και αξιολόγηση της διαγνωστικής διαδικασίας, β) στον καθορισμό της πρόγνωσης των νοσημάτων και γ) στην αξιολόγηση των θεραπευτικών μέτρων/παρεμβάσεων. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των θεραπευτικών μέτρων/παρεμβάσεων, έμφαση θα δοθεί στην οργάνωση, διεξαγωγή, ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών.

Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα Ι

Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα Ι Εισαγωγή σε στατιστικές έννοιες και μεθόδους ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων στο χώρο της βιοιατρικής, όπως περιγραφική στατιστική, σύνταξη πινάκων και γραφημάτων, έλεγχος υποθέσεων με παραμετρικές και μη-παραμετρικές δοκιμασίες, γραμμική συσχέτιση, γραμμική εξάρτηση, λογαριθμιστική εξάρτηση, ανάλυση επιβίωσης, υπολογισμός μεγέθους δείγματος. Εισαγωγή στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS.

Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας Ι Πηγές στοιχείων. Δείκτες συχνότητας νοσημάτων. Περιγραφική επιδημιολογία. Διαμόρφωση ερευνητικών υποθέσεων. Αρχές μη παρεμβατικών επιδημιολογικών ερευνών. Αρχές παρεμβατικών επιδημιολογικών ερευνών. Αιτιολογικοί δείκτες. Ερμηνεία αποτελεσμάτων, συγχυτικοί παράγοντες και συστηματικά σφάλματα.