Επικοινωνία και διάχυση της πληροφορίας

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:

 • έχουν βασικές γνώσεις στη σύνταξη ενός δελτίου τύπου και τη διάχυσης της πληροφορίας στο γενικό κοινό
 • να μπορούν να προετοιμασθούν κατάλληλα για συνεντεύξεις για εργασία και χρηματοδότηση
 • να γνωρίζουν πως προετοιμάζεται η παρουσίαση μίας ιατρικής εργασίας
 • να γνωρίζουν βασικά στοιχεία κοινωνικών δικτύων και ηλεκτρονικών μέσων διάχυσης πληροφορίας
 • να γνωρίζουν πώς συντάσσονται τα βασικά στοιχεία ενός επιστημονικού άρθρου
 • να μπορούν να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν μία επιστημονική εργασία

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις και παρουσιάσεις από φοιτητές.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε έννοιες διάχυσης της πληροφορίας και στις αρχές της επικοινωνίας της επιστήμης. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Δελτίο Τύπου: Τεχνική προσέγγιση
 • Συνεντεύξεις για εργασία και χρηματοδότηση
 • Παρουσίαση ιατρικής εργασίας
 • Πρακτική ανάλυση 1: Science Bloggers
 • Πρακτική ανάλυση 2: Συγγραφή άρθρου
 • Παρουσίαση επιστημονικής εργασίας
 • Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media)
 • Infodemic: Παραδείγματα από την πανδημία του COVID-19
 • Μηνύματα στον χώρο της δημόσια υγείας
 • Πρακτική ανάλυση 3: Δημοσιεύματα τύπου
Κατηγορία: