Η υποβολή αιτήσεων για την απαλλαγή τελών φοίτησης θα είναι ενεργή από την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021. 

Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση που στέλνεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ή ηλεκτρονική υπογραφή ή να έχει συνταχθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  (govgr).