• Γνώσεις και τις δεξιότητες για να:
  • σχεδιάζεις, διεξάγεις, αναλύεις και ερμηνεύεις επιδημιολογικές έρευνες
  • καταγράφεις, εντοπίζεις και παρακολουθείς τα προβλήματα υγείας ενός πληθυσμού
  • ελέγχεις την αποτελεσματικότητα θεραπειών, αλλά και μέτρων πρόληψης νοσημάτων
  • αξιολογείς τη βιοϊατρική βιβλιογραφία και τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα του κλάδου σου
  • ασκείς τεκμηριωμένη ιατρική
 • Εμπειρία χειρισμού θεμάτων βιοϊατρικής έρευνας και δημόσιας υγείας μέσω βιωματικών ασκήσεων
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική εξέλιξη