Το ΠΜΣ:

  • Προετοιμάζει τους αυριανούς υποψήφιους διδάκτορες εκπαιδεύοντάς τους σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας
  • Προσφέρει εφόδια για:
    • ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο χώρο των βιοϊατρικών επιστημών
    • εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας