ΠΜΣ – Χώροι
Παρουσίαση ΠΜΣ

ΠΜΣ – Χώροι

Εδώ θα βρείτε το video με τους χώρους που χρησιμοποιούνται από το ΠΜΣ Επιδημιολογία - Μεθοδολογία Έρευνας
Παρουσίαση ΠΜΣ στην 3η Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μέγαρο Μουσικής (13/04/2019)
Νέα Παρουσίαση ΠΜΣ

Παρουσίαση ΠΜΣ στην 3η Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μέγαρο Μουσικής (13/04/2019)

Παρουσίαση ΠΜΣ στην 3η Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μέγαρο Μουσικής (13/04/2019)