9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής

Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής στο Ηράκλειο Κρήτης στις 20-22 Οκτωβρίου 2023 με κεντρικό θέμα «Η πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων στη μετά COVID-19 εποχή».

Τέσσερις απόφοιτοι του μεταπτυχιακού μας παρουσίασαν με εξαιρετική επιτυχία τις διπλωματικές τους εργασίες. Συγκεκριμένα, η κ. Σ. Βόγλη παρουσίασε προφορικά την εργασία «H επίδραση των συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε στις αμινοτρανσφεράσες ορού ασθενών με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση», ο κ. Ι. Μπέλλος παρουσίασε προφορικά την εργασία «Κοινωνικο-δημογραφικές ανισότητες στη διαχείριση των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση», ο κ. Ι. Παπασωτηρίου παρουσίασε προφορικά την εργασία «Μεσογειακή διατροφή και καρδιομεταβολικοί δεικτες σε αμερικανούς μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας» και η κ. Δ.Β Πουλιοπούλου παρουσίασε ως αναρτημένη την εργασία «Κλίμακες εκτίμησης κινδύνου για την πρόληψη καταγμάτων κοπώσεως σε νεαρές αθλήτριες: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση». Συγχαρητήρια στους αποφοίτους μας για την εξαιρετική συνεργασία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διπλωματικής τους μέσω της συμμετοχής τους στο συνέδριο αυτό!