Παρουσιάσεις εργασιών 2022 στo πλαίσιo του μαθήματος
“Σύνταξη επιστημονικής δημοσίευσης και ερευνητικού πρωτοκόλλου” του ΠΜΣ Επιδημιολογίας.

Συγχαρητήρια για τις παρουσιάσεις σας και καλό καλοκαίρι!!

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ