Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα ΙΙ

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου μαθήματος του 1ου εξαμήνου και έχει πρακτικό προσανατολισμό με «hands-on» εξάσκηση στη χρήση των στατιστικών λογισμικών SPSS και Stata για ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων. Οι φοιτητές θα ασκούνται στην ανάλυση δεδομένων με γραμμική και λογαριθμιστική εξάρτηση, καθώς και στην ανάλυση επιβίωσης (πίνακες επιβίωσης, καμπύλες Kaplan-Meier, Cox μοντέλο αναλογικών κινδύνων). Το μάθημα καλύπτει επίσης μια σύντομη εισαγωγή σε τεχνικές μείωσης δεδομένων (data reduction techniques) και μεθόδους ταξινόμησης (classification methods).