Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές

Αρχές και εφαρμογές της κλινικής επιδημιολογίας α) στη διαμόρφωση και αξιολόγηση της διαγνωστικής διαδικασίας, β) στον καθορισμό της πρόγνωσης των νοσημάτων και γ) στην αξιολόγηση των θεραπευτικών μέτρων/παρεμβάσεων. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των θεραπευτικών μέτρων/παρεμβάσεων, έμφαση θα δοθεί στην οργάνωση, διεξαγωγή, ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών.