Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας

Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη χρόνιων και λοιμωδών νοσημάτων, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον. Εισαγωγή στη θεωρία κοινωνικών δικτύων και των εφαρμογών στην πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων. Βασικά ζητήματα διεξαγωγής δειγματοληπτικών ερευνών με έμφαση στις τεχνικές τυχαίας δειγματοληψίας και τα στάδιά της και στην εκτίμηση ποσοστού μη-απόκρισης.