Επιδημιολογία χρόνιων νοσημάτων

Μεθοδολογία της επιδημιολογικής διερεύνησης χρόνιων μη μεταδοτικών νοσημάτων με έμφαση στα  καρδιαγγειακά νοσήματα, τις κακοήθεις νεοπλασίες και το σακχαρώδη διαβήτη. Σχεδιασμός και ερμηνεία επιδημιολογικών ερευνών που διενεργούνται για την περιγραφή της κατανομής, τον καθορισμό της φυσικής ιστορίας, την ανεύρεση της αιτιολογίας ή της θεραπείας των νοσημάτων αυτών. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαθέσιμων  πηγών πληροφοριών για την επιδημιολογία των χρόνιων νοσημάτων.