Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:

 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων,
 • Γνωρίζουν τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση επιδημιών και επιδημικών εκρήξεων
 • Να είναι σε θέση να κατανοούν τα μαθηματικά μοντέλα.
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές ηθικής στη βιοϊατρική έρευνα.
 • Είναι σε θέση να ερμηνεύουν την εξέλιξη, ανάδυση και διασπορά ιών της γρίπης των πτηνών στον πλανήτη
 • Γνωρίζουν τις αρχές ταξιδιωτικής ιατρικής και λοιμωδών νοσημάτων
 • Κατανοούν την επιδημιολογική επιτήρηση.
 • Ερμηνεύουν την εξέλιξη, ανάδυση λοιμογόνων ιών και ενιαία υγεία
 • Κατανοούν τις εφαρμογές μοριακής επιδημιολογίας στην πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε θέματα επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων περιλαμβάνοντας τις  ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή – Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων – γενικές αρχές
 • Ταξινόμηση λοιμωδών νοσημάτων
 • Επιδημιολογία λοιμωδών μεταδιδόμενων από φορέα
 • Διερεύνηση επιδημιών λοιμωδών νοσημάτων – μαθηματικά μοντέλα
 • Ταξιδιωτική ιατρική και λοιμώδη νοσήματα
 • Εξέλιξη, ανάδυση και διασπορά ιών της γρίπης των πτηνών στον πλανήτη
 • Επιδημιολογική επιτήρηση
 • Επιδημιολογία HIV/AIDS – Ηπατιτίδων
 • Εξέλιξη, ανάδυση λοιμογόνων ιών και ενιαία υγεία
 • Πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων
 • Κοινωνικά δίκτυα και λοιμώδη νοσήματα
 • Μοριακή επιδημιολογία
 • Εφαρμογές μοριακής επιδημιολογίας στην πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων