Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων

Ειδικά θέματα μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς. Βασικές γνώσεις λοιμωδών νοσημάτων (βακτήρια, ιοί, παράσιτα, prions) , επιδημιολογική επιτήρηση, υγιεινή, εμβολιασμοί, βασικός αριθμός αναπαραγωγής, μοντέλα τμημάτων και στοχαστικά μοντέλα, οικολογία (σχέση ξενιστή-παράσιτου, μεταδοτικότητα-παθογένεια), ζωονόσοι, επιδημικές εκρήξεις και πανδημίες. Μελέτη επιλεγμένων παραδειγμάτων επιδημιών (π.χ. HIV, HCV, Ebola, Zika).