Το ΠΜΣ παρέχει:

  • Δίπλωμα ΠΜΣ από την Ιατρική Σχολή Αθηνών
  • Διδασκαλία από καθηγητές με διεθνή ερευνητική δραστηριότητα και διδακτική εμπειρία σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού
  • Διαλέξεις από προσκεκλημένους καθηγητές κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού
  • Διδασκαλία με σύγχρονους τρόπους εκμάθησης, διαδραστικές συναντήσεις και πρακτική άσκηση σε υπολογιστές
  • Ωράριο φιλικό για εργαζόμενους
  • Ολοκλήρωση παρακολουθήσεων σε 1 ακαδημαϊκό έτος (δύο 6-μηνα παρακολούθηση και ένα 6-μηνο πτυχιακή)