Η υποβολή αιτήσεων για την απαλλαγή τελών φοίτησης θα είναι ενεργή από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση που στέλνεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ή ηλεκτρονική υπογραφή ή να έχει συνταχθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  (govgr).