Παγώνα Δ. Λάγιου
P. D. Lagiou

Professor

Department Chair

Γιώτα Τουλούμη
G. Touloumi

Professor

Ανδρονίκη Νάσκα
A. Naska

Professor

Βασιλική Μπενέτου
V. Benetou

Professor

D. Paraskevis

Associate Professor

V. Sypsa

Associate Professor

Ευαγγελία Σαμόλη
E. Samoli

Associate Professor

Γκίκας Μαγιορκίνης
G. Magiorkinis

Assistant Professor

G. Marinos

Assistant Professor

Nikolaos Pantazis

Assistant Professor