Παγώνα Δ. Λάγιου
P. D. Lagiou

Professor

Department Chair

Ανδρονίκη Νάσκα
A. Naska

Professor

Βασιλική Μπενέτου
V. Benetou

Professor

D. Paraskevis

Associate Professor

Γκίκας Μαγιορκίνης
G. Magiorkinis

Assistant Professor

G. Marinos

Assistant Professor