Ελένη-Κλεάνθη (Κλέα) Κατσουγιάννη
K. Katsouyanni

Professor

Παγώνα Δ. Λάγιου
P. D. Lagiou

Professor

Department Chair

Γιάννης Τούντας
Y. Tountas
Α. Hatzakis
A. Trichopoulou
Nikolaos Pantazis