Καθηγήτρια
(παράλληλη απασχόληση)

Επίκουρος Καθηγητής

Γκίκας Μαγιορκίνης

Επίκουρος Καθηγητής

Kαντζανού Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ευαγγελία Σαμόλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βασιλική Μπενέτου

Καθηγήτρια

Ανδρονίκη Νάσκα

Καθηγήτρια

Γιώτα Τουλούμη

Καθηγήτρια