Ευαγγελία Σαμόλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βασιλική Μπενέτου

Καθηγήτρια

Ανδρονίκη Νάσκα

Καθηγήτρια

Γιώτα Τουλούμη

Καθηγήτρια

Παγώνα Δ. Λάγιου

Καθηγήτρια
Διευθύντρια του Εργαστηρίου