Φίλιππος Ορφανός, PhD
Βιοστατιστικός-Επιδημιολόγος
Μέλος ΕΔΙΠ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ο Φίλιππος Ορφανός (ΦΟ) είναι απόφοιτος του τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Στατιστική (MSc in Social Statistics) του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Διατροφική Επιδημιολογία από την Ιατρική Σχολή Αθηνών με επιβλέποντα τον καθ. Δημήτριο Τριχόπουλο. Υπηρετεί ως μέλος Ε.ΔΙ.Π στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Το διδακτικό του έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο επικεντρώνεται σε θέματα βιοστατιστικής και επιδημιολογίας-μεθοδολογίας έρευνας. Από 2018 συντονίζει και διδάσκει τα μαθήματα «Βιοστατιστική στην Επιδημιολογική Έρευνα Ι και ΙΙ» στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, την Κλινική Πράξη και τη Δημόσια Υγεία» που οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, και είναι συνυπεύθυνος συντονισμού της ενότητας «Βιοστατιστική» του μαθήματος «Επιδημιολογία, Μεθοδολογία Έρευνας και Βιοστατιστική» του ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική» που οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Επιβλέπει διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών και είναι στατιστικός σύμβουλος σε διδακτορικές διατριβές. Έχει συμμετάσχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και σε επιστημονικές συναντήσεις και είναι κριτής ερευνητικών εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 

Τον Δεκέμβριο 2022, περισσότερες από 100 διεθνείς επιστημονικές εργασίες του ΦΟ καταγράφονται στη βιβλιογραφική βάση Pubmed. Η βάση SCOPUS κατέγραφε 5429 βιβλιογραφικές αναφορές και δείκτη Hirsch (h-index) 42. Οι σχετικές καταγραφές από τη βάση google scholar ήταν 9491 με αντίστοιχο h-index 54.