Ο Φίλιππος Ορφανός είναι πτυχιούχος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Κοινωνική Στατιστική (Social Statistics) από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον του Ηνωμένου Βασιλείου και διδακτορικού διπλώματος στην Επιδημιολογία από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Υπηρετεί ως Ε.ΔΙ.Π. στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής.

Διδάσκει Βιοστατιστική και Επιδημιολογία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Π.Ο.Υ για τη Διατροφή και την Υγεία στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διατροφική επιδημιολογία με έμφαση στις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης διατροφικών δεδομένων καθώς και το σχεδιασμό και διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών μεγάλης εμβέλειας. Από τις διεθνείς επιστημονικές του δημοσιεύσεις, περισσότερες από 80 καταγράφονται στη βάση PubMed με περισσότερες από 2,600 βιβλιογραφικές αναφορές και h-index = 26 (12/2016) (πηγή: Thomson Reuters Web of Science).