Ο Νίκος Πανταζής είναι Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ. Σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική» από το ίδιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Μαθηματικών).

Διδάσκει Ιατρική Στατιστική και Επιδημιολογία σε προπτυχιακό επίπεδο, κυρίως στο Τμήμα Ιατρικής του ΕΚΠΑ αλλά και στα Τμήματα Οδοντιατρικής και Βιολογίας. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, διδάσκει Ιατρική Στατιστική με έμφαση στα Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, την Ανάλυση Διαχρονικών Δεδομένων και την Μετα-ανάλυση σε Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει επιβλέψει ή έχει συμμετάσχει ως μέλος τριμελούς επιτροπής σε πάνω από 30 διπλωματικές εργασίες φοιτητών Π.Μ.Σ.

Είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος σε πρόγραμμα του ECDC που σχετίζεται με τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων επιτήρησης του HIV στην Ευρώπη ενώ έχει συμμετάσχει ή συνεχίζει να συμμετέχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση, National Institute of Health-ΗΠΑ και εθνικούς πόρους.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην επιδημιολογία του HIV και σε μεθοδολογικά ζητήματα στην ανάλυση διαχρονικών δεδομένων και δεδομένων επιβίωσης, ειδικά παρουσία μη-τυχαίων μηχανισμών περικοπής. Ο Νίκος Πανταζής είναι συγγραφέας ή μέλος της ερευνητικής ομάδας σε 122 εργασίες σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά τόσο στο χώρο της Ιατρικής/Επιδημιολογίας (JAMA, Lancet HIV, AIDS, PLOS Pathogens, Journal of Virology, Eurosurveillance, Clinical Infectious Diseases κ.α.) όσο και της Στατιστικής/Βιοστατιστικής (Journal of Royal Statistical Society, Biometrics, Statistics in Medicine, Statistical Methods in Medical Research κ.α.) με περισσότερες από 6.500 βιβλιογραφικές αναφορές και h-index 41 (Google Scholar).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pantazis+n

https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=-iwljUUAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate