Ελένη Ριζά,
MPH, MSc, PhD
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Επιδημιολόγος, Υγιεινολόγος ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η δρ Ελένη Ριζά είναι επιδημιολόγος, Υγιεινολόγος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Δημόσια Υγεία από το Πανεπιστήμιο Dundee Σκωτίας-UK, διδακτορικό τίτλο από την Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου-UK (London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of London-UK) και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Διεθνή Ιατρική και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετέχει ενεργά στην διδασκαλία των μαθημάτων κορμού των προπτυχιακών μαθημάτων του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής καθώς και των εργαστηριακών ασκήσεων και ασκήσεων πεδίου. Οι κύριες ερευνητικές της δραστηριότητες εστιάζονται στην εφαρμογή δράσεων προγραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου γυναικολογικού καρκίνου καθώς και θέματα προσβασιμότητας ευάλωτων και δύσκολα προσβάσιμων πληθυσμών (vulnerable and hard to reach populations) στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον δραστηριοποιείται σε ενέργειες προαγωγής της δημόσιας υγείας με έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον, σε δράσεις προώθησης της υγιεινής διατροφής και σε επιδημιολογικές μελέτες στην περιβαλλοντική και εργασιακή υγεία.

Η δρ Ριζά έχει πολυετή ερευνητική εμπειρία και συμμετέχει ως βασική ερευνήτρια σε σειρά εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων από το 1996 μέχρι σήμερα στην πρόληψη του καρκίνου, υγεία των μεταναστών, θέματα προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας, αγωγή και προαγωγή υγείας, ιατρική εκπαίδευση, στην επαγγελματική και περιβαλλοντική υγεία.

Από το 2005 έως σήμερα η δρ Ριζά συμμετέχει στην επιστημονική και συντονιστική ομάδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση» το οποίο υλοποιείται από την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης. Στο πρόγραμμα αυτό έχει την ευθύνη διδασκαλίας των μαθημάτων της Επιδημιολογίας, Μεθοδολογίας Έρευνας και Οργάνωσης Προγραμμάτων Διαλογής, καθώς και την επίβλεψη σειράς διπλωματικών εργασιών.

Η δρ Ριζά έχει σειρά δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έχει συγγράψει κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία καθώς και πληθώρα συμμετοχών σε επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια.

Ενδεικτικός κατάλογος δημοσιεύσεων

 1. Riza E, Kyriakogianni-Psaropoulou P, Koumantakis E, Symiakaki H, Garas I, Linos A. Cervical cancer screening in Greece. Eur-J-Cancer, 2000; 36(17): 2227-32
 2. Riza E, dos Santos Silva I, De Stavola B, Bradlow HL, Sepkovic DW, Linos D, Linos A. Urinary estrogen metabolites and mammographic parenchymal patterns in postmenopausal women. Cancer-Epidemiol-Biomarkers-Prev, 2001; 10: 627-34.
 3. EURO-MED-STAT Group. Monitoring expenditure and utilization of medicinal products in the European Union countries: a Public Health Approach. Eur-J-Pub-Health, 2003; 13 (3 Supplement): 95-100.
 4. Epidemiological guidelines for quality assurance in breast cancer screening.4th edition, 2004 Member of the editorial group -European Commission, ISBN 92-79-01258-4.
 5. Chatzis C MD, MIH, PhD, Karvounis K BSc, Hatziara P MSc, Riza E MPH, PhD, Nikolaou V MSc, Linos A MD, MPH, PhD. Greek employee awareness of carcinogenic exposure. Prev-Med 2004; 39: 657-665.
 6. Riza E, dos Santos Silva I, de Stavola B, Perry N, Karadedou-Zafiriadou E, Linos D, Remoundos DD, Linos A. Correlates of high-density mammogaphic parenchymal patterns by menopausal status in a rural population in Northern Greece. Eur-J-Cancer, 2005; 41: 590-600.
 7. Riza E, Remoundos DD, Bakali E, Karadedou-Zafiriadou E, Linos D, Linos A. Anthropometric characteristics and mammographic parenchymal patterns in post-menopausal women: a population-based study in Northern Greece. Cancer Causes Control. 2009 Mar; 20 (2): 181-91.
 8. Margaritis M, Mentis AF, Riza E, Linos A. The relationship of shift-work with cancer. Archives of Hellenic Medicine 2010; 27(6): 879-890. (in Greek).
 9. Papadimitriou E, Riza E, Pililitsis L, Petralias A, Linos A. Different effects of atopic disorders and spirometric indices in children. J Public Health 2012, 20 (6): 577-84.
 10. Zoidaki A, Riza E, Kastania A, Papadimitriou E, Linos A. Musculoskeletal disorders among dentists in the Greater Athens area, Greece: risk factors and correlations. J Public Health 2012, DOI 10.1007/s10389-012-0534-7.
 11. Giannis Aimant Moustafa, Eleni Xanthopoulou, Elena Riza, Athena Linos. Skin disease after occupational dermal exposure to coal tar – a review of the scientific literature. Int J Dermatol 2014 doi: 10.1111/ijd.12903.
 12. ElenaRiza, Athena Linos, Athanassios Petralias, Luca de Martinis,LeonidasDuntas, Dimitrios Linos The effect of Greek herbal tea consumption on thyroid cancer: a case-control studyEur J Public Health DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv063 First published online: 4 April 2015