Ελένη Ριζά, MPH, MSc, PhD, DLSHTM
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Επιδημιολόγος, Υγιεινολόγος ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η δρ Ελένη Ριζά είναι Eπιδημιολόγος- Υγιεινολόγος κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Δημόσια Υγεία από το Πανεπιστήμιο Dundee Σκωτίας-UK, διδακτορικού τίτλου στην Επιδημιολογία από την Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου-UK (London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of London-UK) και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Διεθνή Ιατρική και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αποκτήσει Δίπλωμα στην Αναγκαστική Μετανάστευση (Forced Migration) από το Κέντρο Μεταναστευτικών Σπουδών του Πανεπισημίου της Οξφόρδης (Refugee Studies Centre- University of Oxford), δίπλωμα στις Ανθρωπιστικές Υγειονομικές Κρίσεις (Health in Humanitarian Crises) από το London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London-UK και Δίπλωμα στη Βιοηθική από την Ακαδημία Βιοηθικής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins- ΗΠΑ.

Συμμετέχει ενεργά στην διδασκαλία των μαθημάτων κορμού των προπτυχιακών μαθημάτων «Επιδημιολογία & Μεθοδολογία Έρευνας» και «Προληπτική Ιατρική-Δημόσια Υγεία» του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής καθώς και των εργαστηριακών ασκήσεων και ασκήσεων πεδίου. Επιπλέον συντονίζει την οργάνωση και διδασκαλία του υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν μαθήματος «Ιατρική της Εργασίας» το οποίο προσφέρεται κατά το εαρινό εξάμηνο εκάστου Ακαδημαϊκού Έτους σε φοιτητές που φοιτούν στο 6ο, 8ο, 10ο και 10 εξάμηνο σπουδών.

Είναι υπεύθυνη επιστημονικού συντονισμού και οργάνωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» το οποίο υλοποιείται από την Ιατρική Σχολή. Συμμετέχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με διδασκαλία στα αντικείμενα της Επιδημιολογίας- Μεθοδολογίας Ιατρο-βιολογικής Έρευνας, Εκτίμησης Επαγγελματικού και Περιβαλλοντικού Κινδύνου, Παγκόσμιας Υγείας και Διαχείρισης Κρίσεων και με επίβλεψη μεγάλου αριθμού διπλωματικών εργασιών. Δραστηριοποιείται σε ερευνητικά προγράμματα, σε παρεμβάσεις δημόσιας υγείας και σε δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς ευάλωτους πληθυσμούς.

Έχει ικανό αριθμό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης, έχει συγγράψει κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και έχει πληθώρα συμμετοχών σε επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ομιλεί άπταιστα 5 γλώσσες, είναι μέλος του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών χωρίς Σύνορα (MsF) και κριτής ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά.