Ο Γεώργιος Μαρίνος έχει ειδικευτεί στη Γενική Ιατρική στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ». Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων, ενός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και ενός της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Καρδιολογική Νοσηλευτική-Μονάδες Εντατικής Θεραπείας). Από το 2009, εργάσθηκε σε διάφορες βαθμίδες στο Τ.Ε.Π. του Λαϊκού Νοσοκομείου, με κυριότερες αυτές του Συντονιστή Εφημερίας, του Επιστημονικά Υπεύθυνου και τέλος του Διευθυντή του Τμήματος. Έχει υπηρετήσει ως Υπεύθυνος του Ιατρείου Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και του Ιατρείου Προληπτικής Ιατρικής του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» και ως Υπεύθυνος του Ιατρείου Εργασίας. Από το 2016, υπηρέτησε ως Συντονιστής Εκπαίδευσης των Ειδικευόμενων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ». Έχει διατελέσει Πανεπιστημιακός Υπότροφος και Ειδικός Επιστήμονας Π.Δ. 407/80 στην Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών με αντικείμενο τη Γενική Ιατρική και Προληπτική Καρδιολογία. Υπήρξε για δώδεκα έτη Υπεύθυνος Προγράμματος του κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος «Γενική Ιατρική» για τους προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Είναι από το 2011 εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Ιατρός τoυ Κοινωνικού Ιατρείου Αποστολής της Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Από τον Ιανουάριο του 2021 υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής-Προληπτικής Ιατρικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Τον Ιανουάριο 2021, η βάση pubmed αποδελτίωνε 32 από τις εργασίες του. Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα γενικής ιατρικής, προληπτικής ιατρικής και ιατρικής εργασίας.