Βασιλική Μπενέτου

Βασιλική Μπενέτου, Καθηγήτρια

H Βασιλική Μπενέτου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με ειδικότητα στην Παιδιατρική (στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master of Science στην Επιδημιολογία στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard των ΗΠΑ και διδακτορική διατριβή στην Επιδημιολογία στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής από το 2006.

Διδάσκει επιδημιολογία-μεθοδολογία της έρευνας και θέματα προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας σε προπτυχιακό επίπεδο στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Έχει ερευνητική και διοικητική εμπειρία μέσω της συμμετοχής της ως μέλος της ερευνητικής ομάδας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (μεταξύ των οποίων τα προγράμματα EPIC, EUROSTROKE, EURRECA, CHANCES και SPAN) καθώς και εθνικά ερευνητικά προγράμματα που διερευνούν θέματα επιδημιολογίας, προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας. Eίναι κύριο μέλος της ερευνητικής ομάδας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη Διατροφή και Υγεία.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διατροφική επιδημιολογία και την επιδημιολογία των χρόνιων νοσημάτων και ιδιαίτερα των κακοήθων νεοπλασιών, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των οστεοπορωτικών καταγμάτων και  συμμετέχει ενεργά σε σχετικές με τα αντικείμενα αυτά διεθνείς ερευνητικές ομάδες και πολυκεντρικές επιδημιολογικές έρευνες. Ασχολείται επίσης με θέματα διατροφής και προαγωγής της υγείας τόσο στη βρεφική και παιδική ηλικία (μέσω της προαγωγής του μητρικού θηλασμού στην κοινότητα και τους επαγγελματίες υγείας) όσο και σε άλλες περιόδους της ζωής (εγκυμοσύνη, γαλουχία, γήρανση).

Είναι συγγραφέας ερευνητικών εργασιών δημοσιευμένων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά με υψηλό impact factor. Στη βιβλιογραφική βάση PubMed (τον 12/2016) απαριθμεί 110 εργασίες, ενώ στη βάση Scopus καταγράφονται περίπου 3.800 βιβλιογραφικές αναφορές με h-index=35. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής δύο επιδημιολογικών ξενόγλωσσων περιοδικών και σύμβουλος συντακτικής επιτροπής πολυάριθμων ξενόγλωσσων περιοδικών.