Βάνα Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Η Βάνα Σύψα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιομετρία (MSc in Biometry) από το Πανεπιστήμιο του Reading στη Μ. Βρετανία, διδακτορικό δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και μετεκπαίδευση στην Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων στο Imperial College της Μ. Βρετανίας.

Το 2009 εκλέχθηκε Λέκτορας, το 2014 Επίκουρη Καθηγήτρια και το 2019 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει διδάξει στα μαθήματα Ιατρικής Στατιστικής, Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, της Οδοντιατρικής και του Βιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Ιατρικής Σχολής και επιβλέπει ή συμμετέχει στην τριμελή επιτροπή διδακτορικών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της International Society for Clinical Biostatistics (ISCB, http://www.iscb.info/) για τα έτη 2019-2020 ενώ στο παρελθόν διατέλεσε Αντιπρόεδρος (2017-2018),  Γραμματέας (2013-2016) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2005-2009) στην ίδια επιστημονική εταιρεία.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων, στη χρήση μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη τους (ιογενείς ηπατίτιδες, HIV λοίμωξη, νοσοκομειακές λοιμώξεις, γρίπη, SARS-CoV-2) και στην εφαρμογή παρεμβάσεων για τα λοιμώδη νοσήματα στον πληθυσμό των χρηστών ναρκωτικών. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής ή συν-ερευνητής σε προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς φορείς και από το ΝΙΗ των ΗΠΑ. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 115 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά.

 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=sypsa-v+OR+sipsa-v &
https://www.researchgate.net/profile/Vana_Sypsa).

 

Προσωπική ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/vsipsa/home