Αναστασία Τζώνου

Καθηγήτρια
(παράλληλη απασχόληση)

Επίκουρος Καθηγητής

Αντωνία Τριχοπούλου
Νικόλαος Πανταζής

PhD, Μέλος ΕΔΙΠ

MPH, MSc, PhD

PhD, Μέλος ΕΔΙΠ

Γκίκας Μαγιορκίνης

Επίκουρος Καθηγητής