Γιώτα Τουλούμη

Η Γιώτα Τουλούμη είναι Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας στο Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει Master of Science στη Βιοστατιστική (LSHTM, London University, UK), Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιδημιολογία και Ιατρική Στατιστική (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθήνας) και PhD στη Βιοστατιστική (LSHTM, London University, UK). Διδάσκει Βιοστατιστική σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής καθώς και στο Βιολογικό Τμήμα ΕΚΠΑ, και Βιοσταστική, Επιδημιολογία, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα και άλλα μαθήματα σε μεταπτυχιακά του ΕΚΠΑ ενώ είναι διευθύντρια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας».

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών, συμμετέχει σε πολλές επιστημονικές επιτροπές ενώ είναι ενεργό μέλος διαφόρων Ευρωπαϊκών ή Διεθνών ερευνητικών ομάδων/δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials (INSIGHT), Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration (ART-CC), HIV Cohort Analysed Using Structural Approaches to Longitudinal data (HIV-CAUSAL), HEP-CAUSAL, CASCADE: HIV Seroconversion in Europe and the NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Ήταν Επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Στατιστικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Δεδομένων της Πανελλαδικής, πολυκεντρικής προοπτικής μελέτης HEPNET.Greece για περισσότερα από 10 έτη, ενώ είναι Επιστημονική υπεύθυνη της πολυκεντρικής προοπτικής μελέτης Athens Multicenter AIDS Cohort Study (AMACS), της Εθνικής Μελέτης Νοσηρότητας και παραγόντων κινδύνου (ΕΜΕΝΟ), της Εθνικής μελέτης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγράμματος Ελέγχου Ιογενών Ηπατιτίδων B, C και HIV Λοίμωξης στο Γενικό Πληθυσμό και σε Μετακινουμένους Πληθυσμούς- hprolipsis» και του προγράμματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμησης ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων B και C και HIV λοίμωξης (Σύστημα Ανίχνευσης Επιδημιών Ιπποκράτης)». Μέσω του δικτύου INSIGHT συντονίζει στην Ελλάδα την διεξαγωγή χρηματοδοτούμενων από το NIH των ΗΠΑ μελετών για ερευνητικές θεραπείες για την COVID-19. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονική υπεύθυνη της Ελληνικής συμμετοχής σε πολλά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, το ECDC ή το NIH των ΗΠΑ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη πρωτότυπων στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση δεδομένων υγείας, στην επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων εστιάζοντας κυρίως στην HIV λοίμωξη και τις χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες B και C, στους παράγοντες κινδύνου χρόνιων νοσημάτων εστιάζοντας κυρίως στα καρδιαγγειακά, στις κλινικές δοκιμές για λοιμώδη νοσήματα συμπεριλαμβανομένης της COVID-19, στη Δημόσια Υγεία και στην περιβαλλοντική επιδημιολογία. Έχει υπογράψει ή/και συνυπογράψει περισσότερες από 250 επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά με περισσότερες από 35.000 βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα με το Google Scholar ενώ έχει και h-index=82 (Scopus, 10/2020).

Ενδεικτικές Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

ACTT-1 Study Group. Remdesivir for the treatment of Covid-19- Final Report. NEJM 2020; 383: 1813-1826

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. Lancet 2021; 398: 957-980.

Touloumi G et al. HIV continuum of care: bringing cross-sectional and longitudinal analyses. AIDS 2022; 36: 583-591

Thomadakis C, et al. Longitudinal and time-to-event joint models can lead to seriously biased estimates when drop=out mechanism is at random. Biometrics 2019; 75: 58-68.

Touloumi G et al. High prevalence of cardiovascular risk factors in adults living in Greece: the EMENO National Health Examination Survey. BMC Public Health 2020; 20: 1665.