Γιώτα Τουλούμη

Η Γιώτα Τουλούμη είναι Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας στο Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει Master of Science στη Βιοστατιστική (LSHTM, London University, UK), Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιδημιολογία και Ιατρική Στατιστική (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθήνας) και PhD στη Βιοστατιστική (LSHTM, London University, UK). Διδάσκει Βιοστατιστική σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής καθώς και στο Βιολογικό Τμήμα ΕΚΠΑ, και Βιοσταστική, Επιδημιολογία, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα και άλλα μαθήματα σε μεταπτυχιακά του ΕΚΠΑ ενώ είναι διευθύντρια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας».

Η Γιώτα Τουλούμη είναι Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας στο Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει Master of Science στη Βιοστατιστική (LSHTM, London University, UK), Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιδημιολογία και Ιατρική Στατιστική (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθήνας) και PhD στη Βιοστατιστική (LSHTM, London University, UK). Διδάσκει Βιοστατιστική σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής καθώς και στο Βιολογικό Τμήμα ΕΚΠΑ, και Βιοσταστική, Επιδημιολογία, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα και άλλα μαθήματα σε μεταπτυχιακά του ΕΚΠΑ ενώ είναι διευθύντρια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας».

 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη πρωτότυπων στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση δεδομένων υγείας, στην επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων εστιάζοντας κυρίως στην HIV λοίμωξη και τις χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες B και C, στους παράγοντες κινδύνου χρόνιων νοσημάτων εστιάζοντας κυρίως στα καρδιαγγειακά, στις κλινικές δοκιμές για λοιμώδη νοσήματα συμπεριλαμβανομένης της COVID-19, στη Δημόσια Υγεία και στην περιβαλλοντική επιδημιολογία. Έχει υπογράψει ή/και συνυπογράψει περισσότερες από 250 επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά με περισσότερες από 35.000 βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα με το Google Scholar ενώ έχει και h-index=82 (Scopus, 10/2020).

 

Ενδεικτικές Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

ACTT-1 Study Group. Remdesivir for the treatment of Covid-19- Final Report. NEJM 2020; 383: 1813-1826

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. Lancet 2021; 398: 957-980.

Touloumi G et al. HIV continuum of care: bringing cross-sectional and longitudinal analyses. AIDS 2022; 36: 583-591

Thomadakis C, et al. Longitudinal and time-to-event joint models can lead to seriously biased estimates when drop=out mechanism is at random. Biometrics 2019; 75: 58-68.

Touloumi G et al. High prevalence of cardiovascular risk factors in adults living in Greece: the EMENO National Health Examination Survey. BMC Public Health 2020; 20: 1665.