Νέα
Προβολή άρθρου

45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο – Εκδήλωση εις Μνήμην Δ. Τριχόπουλου

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

19:00 – 20:00

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α΄

Προβολή άρθρου

Τιμητικές διακρίσεις για υποψήφια διδάκτορα του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής

Ανάρτηση: 14/5/2019

Στο πλαίσιο του 17ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος απένειμε στην υποψήφια διδάκτορα κ. Ευαγγελία-Γεωργία Κωστάκη «Τιμητική Διάκριση – Ενίσχυση Νέου Ερευνητή» για εργασία που παρουσίασε στο International Liver Congress (ILC 2019), που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Στην κ. Κωστάκη απονεμήθηκε επίσης τιμητική διάκριση νέου ερευνητή για την εργασία της με τίτλο “Διερεύνηση του τρόπου διασποράς HCV γονοτύπου 1A  σε κρατουμένους σωφρονιστικών ιδρυμάτων: Οι μεταδόσεις HCV δεν σχετίζονται με τον εγκλεισμό σε σωφρονιστικά ιδρύματα”. Στην εργασία αυτή, συμμετείχαν επίσης ο υποψήφιος διδάκτορας του Εργαστηρίου κ. Σωτήριος Ρούσσος, ο Καθηγητής κ. Άγγελος Χατζάκης, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Βάνα Σύψα και ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτριος Παρασκευής.

Προβολή άρθρου

Υποτροφία ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε υποψήφια διδάκτορα του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής

Ανάρτηση: 13/5/2019

Στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες», η κ. Νατάσα Καλπουρτζή έλαβε υποτροφία για τη διατριβή της με θέμα «Προβλέψεις μελλοντικού φορτίου καρδιαγγειακής νοσηρότητας στην Ελλάδα και συγκριτική αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων». Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη προβλεπτικού μοντέλου για την εκτίμηση του μελλοντικού νοσολογικού φορτίου καρδιαγγειακών νοσημάτων (CVD) και η συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας πολιτικών παρέμβασης που στοχεύουν στη μείωση του επιπολασμού των CVD και τον έλεγχο των κύριων τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, καθώς και η εκτίμηση και αξιολόγηση του κόστους-οφέλους των διαφορετικών παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο της διατριβής θα διερευνηθούν επίσης θέματα στατιστικής μεθοδολογίας όπως είναι η αντιμετώπιση των ελλειπουσών τιμών σε μελέτες με σύνθετο δειγματοληπτικό σχεδιασμό για την  ανάπτυξη κατάλληλων και προσαρμοσμένων στα τοπικά δεδομένα προβλεπτικών μοντέλων. Επιβλέπουσα της διατριβής είναι η Καθηγήτρια κ. Γιώτα Τουλούμη.

Προβολή άρθρου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας

στις Bιοϊατρικές Eπιστήμες, την Kλινική Πράξη και τη Δημόσια Υγεία

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: “Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας στις Bιοϊατρικές Eπιστήμες, την Kλινική Πράξη και τη Δημόσια Υγεία” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ – MSc) στην «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας».

Η έρευνα στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία αποτελεί έναν από τους ταχύτερα εξελισσόμενους κλάδους σε παγκόσμια κλίμακα. Στόχος του ΠΜΣ είναι να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την κατανόηση, το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την επικοινωνία της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να:

  • κατανοήσουν, υλοποιήσουν και δημοσιεύσουν έρευνα στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.
  • αξιολογήσουν δημοσιευμένες έρευνες στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.
  • εργαστούν σε θέσεις που απαιτούν προσόντα και δεξιότητες που θα αποκτήσουν μέσω του ΠΜΣ, όπως ως στελέχη σε κρατικούς ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και δομές, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου των νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας (π.χ. νοσοκομεία, υπουργεία, κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ), καθώς και σε άλλους συναφείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις.
  • επιδιώξουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο χώρο των βιοϊατρικών επιστημών, μέσω της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
  • μεταδίδουν τις γνώσεις σε σχετικούς επαγγελματίες υγείας δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, που παρέχουν σχετική επιμόρφωση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από:

  • Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019 έως και Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

από τις 11:00 έως και τις 14:00, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο 12), Μικράς Ασίας 75, ΤΚ 115 27 (υπόψιν κ.κ. Ευθυμίας Βασιλοπούλου ή Άννας Φραντζή, τηλ. επικοινωνίας: 210 7462109 ή 210 7462074).

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://dehems.med.uoa.gr/pms-epi

e-mail: mscepi@med.uoa.gr

Προβολή άρθρου

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής Δ. Παρασκευής, επιλέχθηκε ως Πρεσβευτής στην κοινότητα του eLife.

Ο Δημήτριος Παρασκευής, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής, επιλέχθηκε ως Πρεσβευτής στην κοινότητα του eLife

elifesciences.org/inside-elife/a946c355/elife-community-ambassadors-243-volunteers-join-the-programme-in-2019

Η κοινότητα του eLife (https://elifesciences.org/) έχει επίγνωση του περιβάλλοντος του έντονου ανταγωνισμού και των δυσκολιών, μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι νέες ερευνητές. Η κοινότητα του eLife εργάζεται για να δημιουργήσει μια καινοτόμο επιστημονική εκδοτική εμπειρία, η οποία, μεταξύ άλλων, θα βοηθήσει τους ερευνητές στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, να λάβουν την αναγνώριση που τους αξίζει.

Οι πρεσβευτές στην κοινότητα του eLife είναι μια παγκόσμια ομάδα ερευνητών που μοιράζονται παρόμοιες ευαισθησίες για υπεύθυνη συμπεριφορά στην επιστήμη, με σκοπό τη δημιουργία και την εξεύρεση πρακτικών που επιταχύνουν τις θετικές αλλαγές στην επιστημονική σκέψη.

Προβολή άρθρου

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Βάνα Σύψα ανέλαβε τα καθήκοντα της Προέδρου της International Society for Clinical Biostatistics (ISCB)

Βάνα ΣύψαΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Βάνα Σύψα ανέλαβε τα καθήκοντα της Προέδρου της International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) για τα έτη 2019-2020.  Η International Society for Clinical Biostatistics είναι επιστημονική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1978 με αντικείμενο την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στατιστικής στην κλινική έρευνα και την επιδημιολογία. Σήμερα, η International Society for Clinical Biostatistics αριθμεί περίπου 1.200 μέλη από όλο τον κόσμο (http://www.iscb.info/).

Η κ. Σύψα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Διετέλεσε γραμματέας και αντιπρόεδρος της επιστημονικής αυτής εταιρείας τα έτη 2013-2016 και 2017-2018, αντίστοιχα.

Προβολή άρθρου

Απώλεια Αναπλ. Καθηγήτριας Χριστίνας Μπάμια

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια της αγαπημένης φίλης και συναδέλφου Χριστίνας Μπάμια, Αναπλ. Καθηγήτριας Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής.

Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουν τη συντριβή όλων μας.

Εκ μέρους του Εργαστηρίου,

Π. Δ. Λάγιου

Προβολή άρθρου

Έρευνα του Εργαστηρίου Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Παν/μιο της Οξφόρδης επισημαίνει το ρόλο ιού στην ενίσχυση του εθισμό σε ενδοφλέβιους χρήστες ναρκωτικών

Γκίκας ΜαγιορκίνηςΜελέτη (http://www.pnas.org/content/early/2018/09/19/1811940115) που δημοσιεύτηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) των Η.Π.Α. δείχνει ότι ο προϊστορικός ρετροϊός HERV-K HML-2 (HK2)   βρίσκεται πιο συχνά σε χρήστες ουσιών και σχετίζεται ισχυρά με τον εθισμό.  Η μελέτη συντονίστηκε από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Παν/μιο της Οξφόρδης.

Η ομάδα, της οποίας ηγήθηκε ο εκλ. Επικ. Καθηγητής κ. Γκίκας Μαγιορκίνης ανέλυσε δείγματα από ασθενείς με Ηπατίτιδα C από το Ηνωμένο Βασίλειο και HIV από την Ελλάδα. Η ένθεση του HK2 στο γονίδιο RASGRF2, ένα γονίδιο που επηρεάζει τη λειτουργία της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, βρίσκεται σε περίπου 5-10% του γενικού πληθυσμού. Η μελέτη δείχνει ότι οι άνθρωποι με σοβαρό πρόβλημα εθισμού, όπως οι ενδοφλέβιοι χρήστες ναρκωτικών, είναι 2 με 3 φορές πιο πιθανό να φέρουν την ένθεση του HK2 στο RASGRF2. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την γενετική μηχανική της CRISP\Cas9 έβαλε με «χειρουργική ακρίβεια» τεχνητά τον ιό σε κύτταρα και μελέτησε την επίδραση της ένθεσης του ιού στο γονίδιο RASGRF2 αποδεικνύοντας μηχανικά ότι η ένθεση έχει λειτουργικό ρόλο και συνεπώς η συσχέτιση είναι αιτιολογική.

Η μελέτη καλύφθηκε ευρέως από εθνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης:

Προβολή άρθρου

“1st Meeting on Teaching Epidemiology”, Ζυρίχη, Ελβετία

26-27 Ιουνίου 2018

Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ συμμετείχε στο “1st Meeting on Teaching Epidemiology” που διοργανώθηκε από το Institute of Epidemiology, Biostatistics and Prevention του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και έλαβε  χώρα στις 26-27 Ιουνίου στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν και αντάλλαξαν απόψεις περίπου 100 επιδημιολόγοι από αντίστοιχα τμήματα από όλο τον κόσμο.

Bασικοί στόχοι της συνάντησης ήταν:

  • Η συμφωνία για τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι Επιδημιολόγοι.
  • Η συμφωνία για τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας που θα πρέπει να υιοθετηθούν από τα προγράμματα σπουδών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ώστε να εξασφαλιστεί η απόκτηση των γνώσεων/δεξιοτήτων αυτών.
  • Η δημιουργία δικτύου σχετικών Τμημάτων/Πανεπιστημίων και Eπιστημονικών Ινστιτούτων που θα συνεχίσουν τη συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και πιθανά υποδομών στα σημαντικά αυτά εκπαιδευτικά ζητήματα.

Στην Οργανωτική Επιτροπή της συνάντησης συμμετείχαν διακεκριμένοι επιδημιολόγοι από τα Πανεπιστήμια Harvard , Columbia, Johns Hopkins, Άμστερνταμ  και Ζυρίχης. Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του ΕΚΠΑ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Βίκυ Μπενέτου.

Η συμμετοχή του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του ΕΚΠΑ στην πρωτοβουλία αυτή ανοίγει νέες, αλλά και διευρύνει ήδη υπάρχουσες συνεργασίες  με διεθνούς κύρους Τμήματα Επιδημιολογίας στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.