Μονοτμηματικά

Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας

στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Π. Δ. Λάγιου

Το ΠΜΣ οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής και παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της επιδημιολογίας και μεθοδολογίας έρευνας. Στόχος είναι η δημιουργία στελεχών ικανών να ποσοτικοποιήσουν προβλήματα υγείας, να ταυτοποιήσουν τους παράγοντες που συνδέονται με αυτά, και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα θεραπευτικών παρεμβάσεων, αλλά και μέτρων πρόληψης νοσημάτων. Οι απόφοιτοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την κατανόηση, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, την ανάλυση, τη δημοσίευση και την επικοινωνία της σύγχρονης έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://dehems.med.uoa.gr/pms-epi/ και στο ενημερωτικό φυλλάδιο ΕΔΩ.

Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου

Ακαδημαϊκή Συντονίστρια: Ε. Ριζά, MPH, MSc, PhD

Το ΠΜΣ διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής και έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Εκτίμησης και Διαχείρισης Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε θέματα εκτίμησης, πρόληψης και διαχείρισης επαγγελματικών νόσων, περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου και ανεπιθύμητων φαρμακευτικών επιδράσεων με τελικό στόχο την πρόληψη νόσου και την προαγωγή υγείας γενικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, με την απαιτούμενη εξειδίκευση, μπορούν να στελεχώσουν μονάδες Ιατρικής Εργασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας, Δημόσιας Υγείας και Φαρμακο-επαγρύπνησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και να εκπονήσουν έρευνα στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

Διατμηματικά

Βιοστατιστική

 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Γ. Τουλούμη

Διατμηματικό ΠΜΣ, που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 1998 και αποτελεί ένα από τα δύο παλαιότερα ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής. Το ΠΜΣ «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στη στατιστική μεθοδολογία, όπως εφαρμόζεται στην ιατρική και τις άλλες επιστήμες υγείας. Στοχεύει να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της εφαρμοσμένης στατιστικής στις επιστήμες υγείας, με στόχο να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στο σχεδιασμό, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων διαφόρων τομέων της ιατρικής και των άλλων επιστημών υγείας, στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων Βιοστατιστικής.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα biostatistics.med.uoa.gr

 

Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Α. Νάσκα

Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το ΠΜΣ «Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας» έχει ως αντικείμενό του την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στο ευρύ και διαρκώς αναπτυσσόμενο πεδίο του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν ερευνητικές και επαγγελματικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών προαγωγής υγείας στη χώρα μας. Παράλληλα, η φοίτηση στο πρόγραμμα διευρύνει τις δυνατότητες απασχόλησης στους τομείς υγείας και εκπαίδευσης του δημοσίου, καθώς και στελέχωσης μη-κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://healthpromotion.med.uoa.gr/