Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Βάνα Σύψα ανέλαβε τα καθήκοντα της Προέδρου της International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) για τα έτη 2019-2020.  Η International Society for Clinical Biostatistics είναι επιστημονική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1978 με αντικείμενο την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στατιστικής στην κλινική έρευνα και την επιδημιολογία. Σήμερα, η International Society for Clinical Biostatistics αριθμεί περίπου 1.200 μέλη από όλο τον κόσμο (http://www.iscb.info/).

Η κ. Σύψα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Διετέλεσε γραμματέας και αντιπρόεδρος της επιστημονικής αυτής εταιρείας τα έτη 2013-2016 και 2017-2018, αντίστοιχα.