Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων

www.keppa.gr

Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ε. Πετρίδου

Ιδρύθηκε το 1991, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του τότε Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1050/91), στεγάζεται στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής και έχει στόχο την προαγωγή της ασφάλειας και την πρόληψη των σωματικών κακώσεων, καθώς και τη διεθνή συμμετοχή σε ανάλογες πρωτοβουλίες περιορισμού της σύγχρονης αυτής επιδημίας.

Αρχείο Καταγραφής Παιδικών Αιματολογικών Κακοηθειών και Συμπαγών Όγκων

www.narechem.gr

Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ε. Πετρίδου

Περιέχει περιγραφικά δεδομένα για νεοδιαγιγνωσκόμενους ασθενείς από το 1980, καθώς και εκτεταμένη βάση δεδομένων και βιολογικά δείγματα (~500 μεταβλητές) για >4000 νεοδιαγνωσθείσες περιπτώσεις και νοσοκομειακούς μάρτυρες παιδικών αιματολογικών κακοηθειών από το 1996, ενώ το 2009 προστέθηκαν οι όγκοι εγκεφάλου. Από το 2011, βασικά επιδημιολογικά δεδομένα και πανελλήνιες διαχρονικές τάσεις  διατίθενται για το ευρύ κοινό στον σχετικό ιστότοπο και παρέχονται στην ΙΑRC μέχρις ότου η χώρα μας αποκτήσει λειτουργικό Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών. H μελέτη ασθενών-μαρτύρων της βάσης NARECHEM είναι από τις πολυπληθέστερες στην ΕΕ και διεθνώς. Σε επιστημονικό επίπεδο τα δεδομένα της NARECHEM-ΒΤ έχουν αποφέρει >50 άρθρα και ~1000 αναφορές.

Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας

e-communityhealthcare.med.uoa.gr
healthpromotion.med.uoa.gr/?page_id=93

Υπεύθυνος: Καθηγητής Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής Γιάννης Τούντας

Ιδρύθηκε το 1998 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπάγεται στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του τομέα της Κοινωνικής Ιατρικής.
Οι δραστηριότητες του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας επικεντρώνονται στους τομείς της έρευνας, της διδασκαλίας και της εφαρμογής προγραμμάτων σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας και των προγραμμάτων Προαγωγής – Αγωγής Υγείας.