Οι Ειδικές Μονάδες Έρευνας ή Ειδικές Διαγνωστικές Μονάδες διεξάγουν το διαγνωστικό, καθώς και μέρος του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, με την εργαστηριακή διερεύνηση βιολογικών παραμέτρων και νοσημάτων και την εφαρμογή εξειδικευμένων σύγχρονων διαγνωστικών τεχνικών. Οι μονάδες παράγουν εξειδικευμένη γνώση και διαγνωστικές υπηρεσίες στα ερευνητικά αντικείμενα της Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, της Ιατρικής Στατιστικής και των Δημογραφικών Ερευνών.

Η λειτουργία των Μονάδων υπάγεται στο ενιαίο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, υπό την εποπτεία του εκάστοτε Διευθυντή και με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, ανάλογα με τα ειδικά ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

Ειδικές Μονάδες Έρευνας και Ειδικές Διαγνωστικές Μονάδες

Α) Ειδικές Μονάδες Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής

 • i) Ρετροϊών
 • ii) Ιογενών Ηπατιτίδων
 • iii) Μοριακής Επιδημιολογίας και Βιοπληροφορικής
 • iv) Εργαστηριακής Διάγνωσης
 • ν) Κακοήθων Νεοπλασιών
 • vi) Καρδιαγγειακών Νοσημάτων
 • νii) Διατροφικής Επιδημιολογίας και Διατροφής στη Δημόσια Υγεία
 • viii) Επαγγελματικών Νόσων και Εκτίμησης Επαγγελματικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων
 • ix) Καρκίνων, Ενδοκρινικών και Μυοσκελετικών Παθήσεων
 • x) Φαρμακοεπιδημιολογίας
 • xi) Οργάνωσης Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • xii) Οργάνωσης Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας
 • xiii) Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας
 • xiv) Τράπεζας Πληροφοριών για θέματα Δημόσιας Υγείας
 • xv) Ατυχημάτων, Βίας και Ριψοκίνδυνης Συμπεριφοράς
 • xvi) Υγείας στην Τρίτη Ηλικία
 • xvii) Γενικής Ιατρικής

Β) Ειδικές Μονάδες Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής

 • i) Εφαρμογής Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων
 • ii) Ανάπτυξης Στατιστικών Μεθόδων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Γ) Ειδική Μονάδα Δημογραφικών Ερευνών.