Το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου αφορά δραστηριότητες στο ευρύ φάσμα της Δημόσιας Υγείας, σε αντικείμενα των διαφόρων ειδικών Ερευνητικών Μονάδων του Εργαστηρίου, και καλύπτει την επιδημιολογία και πρόληψη των λοιμωδών και χρόνιων νοσημάτων, τη διατροφική επιδημιολογία, την επιδημιολογία και πρόληψη ατυχημάτων και βίας καθώς και των επαγγελματικών νοσημάτων, την περιβαλλοντική επιδημιολογία, τη μοριακή και γενετική επιδημιολογία, την αγωγή υγείας, την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, τη διερεύνηση του μεγέθους και των παραμέτρων των σωματικών κακώσεων, καθώς και της διαχείρισης ριψοκίνδυνων συμπεριφορών υγείας, την ανάπτυξη και εφαρμογή της βιοστατιστικής μεθοδολογίας και βιοπληροφορικής, καθώς και σχετικά αντικείμενα.

Για την επίτευξη του ερευνητικού του έργου το Εργαστήριο καταρτίζει και διενεργεί επιδημιολογικές, πειραματικές ή κλινικές μελέτες και   προγράμματα. Συμμετέχει επίσης σε ερευνητικά προγράμματα, συνεργαζόμενο με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ή  φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Το Εργαστήριο γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών του υπό τη μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό ή υπό τη μορφή δημοσιεύσεων σε ελληνικά ή ξενόγλωσσα περιοδικά ή διαδικτυακά μέσω των ιστοτόπων επιμέρους προγραμμάτων και Ειδικών Κέντρων που λειτουργούν στο ΕΚΠΑ.