Α. Ιατρική Στατιστική (52 ώρες). 1ο Εξάμηνο.

Περιγραφική ιατρική στατιστική, δειγματοληψία, η έννοια της στατιστικής δοκιμασίας –μηδενική υπόθεση- στατιστικά σφάλματα, πιθανό σφάλμα και όρια αξιοπιστίας μέσης τιμής – σύγκριση μέσων τιμών (t-test), διαξονική κατανομή – στατιστική δοκιμασία χ2, πιθανό σφάλμα και όρια αξιοπιστίας αναλογίας, βασικοί κανόνες πιθανοτήτων, συσχέτιση και απλή γραμμική εξάρτηση (παλινδρόμηση) ποσοτικών χαρακτηριστικών, πολλαπλή γραμμική εξάρτηση και άλλα στατιστικά μοντέλα, ερμηνεία στατιστικών ευρημάτων, μη παραμετρικές στατιστικές δοκιμασίας, αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων. Η άσκηση των φοιτητών γίνεται στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών της Ιατρικής Σχολής όπου οι φοιτητές εξοικειώνονται με την χρήση πακέτων στατιστικών προγραμμάτων.

Β. Γενική Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της Έρευνας (52 ώρες). 5ο Εξάμηνο.

Εισαγωγή – ορισμοί – ιστορία, μέτρηση και σύγκριση της συχνότητας των νοσημάτων, πηγές των στοιχείων και επιδημιολογική επιτήρηση, ερευνητικός σχεδιασμός στην επιδημιολογία και κλινική ιατρική, περιγραφική επιδημιολογία, προοπτικές και αναδρομικές έρευνες Ι, έρευνες παρέμβασης – αξιολόγηση θεραπευτικών μέσων, σφάλματα – έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας επιδημιολογικών δεδομένων, κλινική επιδημιολογία Ι – διάγνωση, κλινική επιδημιολογία ΙΙ – πρόγνωση και προγνωστικοί δείκτες, η έννοια της αιτίας στην επιδημιολογία και κλινική ιατρική, συγγραφή και κριτική ανάλυση επιδημιολογικής εργασίας, συστηματική ανασκόπηση δεδομένων και διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων, δεοντολογία στην κλινική και επιδημιολογική έρευνα, επιδημιολογία σωματικών κακώσεων, επιδημιολογία και υπηρεσίες υγείας, διατροφική επιδημιολογία, μοριακή επιδημιολογία. Εκτός από τις ώρες των ασκήσεων του μαθήματος, αξιοσημείωτη δραστηριότητα είναι η ανάθεση σε προαιρετική βάση επίκαιρων θεμάτων για συστηματική ανασκόπηση. Με ατομική εποπτεία από μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες, η διαδικασία μυεί και εμπνέει τους φοιτητές στην επιδημιολογική έρευνα και παρέχει δυνατότητες συμμετοχής στην πρώτη τους δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές, κατά το πρότυπο του σύγχρονου ιατρού-ερευνητή.

Γ. Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία (65 ώρες) 8ο Εξάμηνο.

Εισαγωγή – Έννοια και περιεχόμενο της Προληπτικής Ιατρικής, Προληπτικά μέτρα και η αξιολόγησή τους, Γενετική διερεύνηση και πρόληψη, Προσυμπτωματικός έλεγχος, Γενικές αρχές πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων, Πρόληψη φυματίωσης – μηνιγγίτιδας – στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων, Πρόληψη HIV/AIDS και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων – Ιογενείς ηπατίτιδες, Διερεύνηση επιδημιολογικών εκρήξεων, Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία, Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, Αιτιολογία και πρόληψη κακοήθων νεοπλασιών, Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, Υγεία Μητέρας – Παιδιού, Αιτιολογία και πρόληψη σωματικών κακώσεων και βίας, Υπηρεσίες Υγείας, Προετοιμασία και ταχεία αντίδραση σε επείγοντα προβλήματα Δημόσιας Υγείας και Φυσικές Καταστροφές, Διεθνείς Οργανισμοί και συνεργασία στη Δημόσια Υγεία. Στο πλαίσιο του μαθήματος οργανώνονται πρακτικές ασκήσεις πεδίου, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών στις δυνατότητες και υπηρεσίες παροχής προληπτικών υπηρεσιών και την ενημέρωση για δομές Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας.

Δ. Ιατρική της Εργασίας (26 ώρες) 8ο Εξάμηνο.

Διατομεακό μάθημα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και την Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία».

Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτει τις παρακάτω θεματικές: Εισαγωγή – Ιστορία, επιδημιολογία επαγγελματικών νόσων, ειδικά μεθοδολογικά προβλήματα, προοπτικές μελέτες θνησιμότητας, προγράμματα διαλογής για πρόληψη, επαγγελματικό ατύχημα – εργονομία, επαγγελματικοί καρκίνοι, φυσικοί παράγοντες κινδύνου στο επαγγελματικό περιβάλλον, προβλήματα αναπαραγωγής, ειδικά προβλήματα των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον, εργατικό δίκαιο – νομικά θέματα.