Α. Ιατρική Στατιστική (1ο Εξάμηνο).

Περιγραφική ιατρική στατιστική, δειγματοληψία, η έννοια της στατιστικής δοκιμασίας –μηδενική υπόθεση- στατιστικά σφάλματα, πιθανό σφάλμα και όρια αξιοπιστίας μέσης τιμής – σύγκριση μέσων τιμών (t-test), διαξονική κατανομή – στατιστική δοκιμασία χ2, πιθανό σφάλμα και όρια αξιοπιστίας αναλογίας, βασικοί κανόνες πιθανοτήτων, συσχέτιση και απλή γραμμική εξάρτηση (παλινδρόμηση) ποσοτικών χαρακτηριστικών, πολλαπλή γραμμική εξάρτηση και άλλα στατιστικά μοντέλα, ερμηνεία στατιστικών ευρημάτων, μη παραμετρικές στατιστικές δοκιμασίας, αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων. Η άσκηση των φοιτητών γίνεται στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών της Ιατρικής Σχολής όπου οι φοιτητές εξοικειώνονται με την χρήση πακέτων στατιστικών προγραμμάτων.

Β. Γενική Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της Έρευνας (7ο Εξάμηνο).

Εισαγωγή – ορισμοί – ιστορία, μέτρηση και σύγκριση της συχνότητας των νοσημάτων, πηγές των στοιχείων και επιδημιολογική επιτήρηση, ερευνητικός σχεδιασμός στην επιδημιολογία και κλινική ιατρική, περιγραφική επιδημιολογία, προοπτικές και αναδρομικές έρευνες Ι, έρευνες παρέμβασης – αξιολόγηση θεραπευτικών μέσων, σφάλματα – έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας επιδημιολογικών δεδομένων, κλινική επιδημιολογία Ι – διάγνωση, κλινική επιδημιολογία ΙΙ – πρόγνωση και προγνωστικοί δείκτες, η έννοια της αιτίας στην επιδημιολογία και κλινική ιατρική, συγγραφή και κριτική ανάλυση επιδημιολογικής εργασίας, συστηματική ανασκόπηση δεδομένων και διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων, δεοντολογία στην κλινική και επιδημιολογική έρευνα, επιδημιολογία σωματικών κακώσεων, επιδημιολογία και υπηρεσίες υγείας, διατροφική επιδημιολογία, μοριακή επιδημιολογία. Εκτός από τις ώρες των ασκήσεων του μαθήματος, αξιοσημείωτη δραστηριότητα είναι η ανάθεση σε προαιρετική βάση επίκαιρων θεμάτων για συστηματική ανασκόπηση. Με ατομική εποπτεία από μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες, η διαδικασία μυεί και εμπνέει τους φοιτητές στην επιδημιολογική έρευνα και παρέχει δυνατότητες συμμετοχής στην πρώτη τους δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές, κατά το πρότυπο του σύγχρονου ιατρού-ερευνητή.

Γ. Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία (6ο Εξάμηνο).

Εισαγωγή – Έννοια και περιεχόμενο της Προληπτικής Ιατρικής, Προληπτικά μέτρα και η αξιολόγησή τους, Γενετική διερεύνηση και πρόληψη, Προσυμπτωματικός έλεγχος, Γενικές αρχές πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων, Πρόληψη φυματίωσης – μηνιγγίτιδας – στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων, Πρόληψη HIV/AIDS και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων – Ιογενείς ηπατίτιδες, Διερεύνηση επιδημιολογικών εκρήξεων, Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία, Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, Αιτιολογία και πρόληψη κακοήθων νεοπλασιών, Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, Υγεία Μητέρας – Παιδιού, Αιτιολογία και πρόληψη σωματικών κακώσεων και βίας, Υπηρεσίες Υγείας, Προετοιμασία και ταχεία αντίδραση σε επείγοντα προβλήματα Δημόσιας Υγείας και Φυσικές Καταστροφές, Διεθνείς Οργανισμοί και συνεργασία στη Δημόσια Υγεία. Στο πλαίσιο του μαθήματος οργανώνονται πρακτικές ασκήσεις πεδίου, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών στις δυνατότητες και υπηρεσίες παροχής προληπτικών υπηρεσιών και την ενημέρωση για δομές Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας.

Δ. Γενική Ιατρική (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα τρίμηνου κλινικής άσκησης 12ου εξαμήνου).

Εισαγωγή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) – Γενικός Οικογενειακός Ιατρός – Σφαιρική και συνεχιζόμενη φροντίδα προς κάθε άτομο- Θεραπεία χρόνιων και οξέων προβλημάτων υγείας διαφόρων ειδικοτήτων στο πλαίσιο της ΠΦΥ – Φροντίδα της οικογένειας – Συντονισμός με άλλες ειδικότητες και επαγγελματίες υγείας – Παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης – Προληπτικές παρεμβάσεις – Εφαρμογή της τεκμηριωμένης ιατρικής και της ιατρικής ακριβείας.

Άσκηση σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Άσκηση σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) – Άσκηση σε Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία τριτοβάθμιου νοσοκομείου.