Α. Υγιεινή και Επιδημιολογία στο χώρο του Νοσοκομείου

 • Εφαρμοσμένη επιδημιολογία και βιοστατιστική στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Επιδημιολογία και πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων από ειδικά παθογόνα
 • Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας και πολιτική χρήσης αντιβιοτικών
 • Επιδημιολογία και πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις (ορισμός-ταξινόμηση ανά σύστημα)
 • Επιδημιολογία και πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
 • Επιδημιολογία και πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων σε επαγγελματίες υγείας
 • Απολύμανση – Αποστείρωση
 • Οργάνωση προγραμμάτων ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Β. Υπηρεσίες Υγείας

 • Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υγείας (Υ.Υ)
 • Σχεδιασμός Υ.Υ.
 • Οργάνωση Υ.Υ.
 • Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Αξιολόγηση Υ.Υ.
 • Εξασφάλιση ποιότητας Υ.Υ.
 • Διοίκηση Υ.Υ.
 • Συστήματα υγείας διεθνώς
 • Γενικές αρχές οικονομίας της υγείας
 • Μορφές χρηματοδότησης Υ.Υ.
 • Ιστορική εξέλιξη των Υ.Υ. στην Ελλάδα
 • Συστήματα Υγείας – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Συστήματα Υγείας – νοσοκομεία
 • Ασφαλιστικές παροχές Υ.Υ.
 • Ιδιωτικός τομέας Υ.Υ.