Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα Μετεκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια και ημερίδες που αφορούν τις επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα  Επιδημιολογίας, Ιατρικής Στατιστικής, Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας. Στα μαθήματα και στις εκδηλώσεις αυτές είναι ευπρόσδεκτα όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και λειτουργοί της Δημόσιας Υγείας. Στο χώρο αυτό θα βρείτε ανακοινώσεις των προσεχών διοργανώσεων.