Με την επίβλεψη μελών ΔΕΠ, στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής εκπονούνται διδακτορικές διατριβές, που συνιστούν πρωτότυπες και ουσιαστικές συμβολές στην έρευνα.

Σελίδα υπό κατασκευή.