Το εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου περιλαμβάνει:

  • Την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και άλλων Τμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών
  • Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στο πλαίσιο της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση της Ιατρικής Σχολής
  • Την εκπαίδευση, επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση άλλων επαγγελματιών της Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας εκπαίδευσης και του ευρύτερου κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της ανθρώπινης νοσολογίας.

Το εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου επιτελείται με την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης, με παραδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και με την έκδοση επιστημονικών εγχειριδίων. Προβλέπονται επίσης υποχρεωτικές φροντιστηριακές ασκήσεις ανά ομάδες φοιτητών, προαιρετικές ασκήσεις, περιγραφικές έρευνες καθώς και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις από τους φοιτητές.

Στις δράσεις του Εργαστηρίου έχει καθιερωθεί ο εμβολιασμός των φοιτητών, ως προαιρετική δραστηριότητα στο πλαίσιο μαθήματος Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία και εφ’ όσον οι ίδιοι οι φοιτητές συναινούν. Μέσω της διαδικασίας αυτής, θωρακίζεται η υγεία των ίδιων των φοιτητών στο περιβάλλον των κλινικών μαθημάτων όπου ασκούνται και παράλληλα διαφυλάσσεται η υγεία των ασθενών με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Επιπλέον, οι φοιτητές επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και εμπεδώνουν και αξιολογούν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων πρωτοβάθμιας πρόληψης για προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαιτέρως στην ομάδα των επαγγελματιών υγείας. Στο ίδιο πλαίσιο της ανάπτυξης της συνείδησης της αυτοφροντίδας για διαφύλαξη της υγείας έχει αναπτυχθεί η ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας Φοιτητών, ένα πολύτιμο εργαλείο αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων υγείας και πρόληψης με ενθάρρυνση για έγκαιρη αναζήτηση υπηρεσιών πρόληψης από τη νεαρή ηλικία.